Debatt

Har kristen tro en framtid i vårt land?

Hur möter kyrkan detta uppdämda behov av ro, inre frid och en bärande tro?

Under 1960-talet var "sekulariseringsmyten" i svang. Tanken var att modernitet, upplysning och vetenskap skulle göra att religionen i vårt land, främst den kristna, sakta men säkert skulle vittra bort. Så blev det inte.

Men alla bekännande kristna – handen på hjärtat: har kristen tro en möjlighet att överleva in i vår framtid?

En hel del kan tala emot; minskande siffror gällande kyrkobesök, krympande samfund, en individualistisk livsstil och en bekvämlighetskultur med till exempel överdådig konsumism som breder ut sig. Förvisso har vi, som kristna, en del emot oss.

Djupast sett står vi, för att använda en metafor, vid en slags långfredag, vid Jesu kors. Vi bävar: hur blir det? Kommer ondska, likgiltighet, relativism och bekvämlighet, släcka trons låga? Hur svarar vi på dessa utmaningar? Finns det skapande möjligheter?

Vi behöver gå husesyn. Vi behöver en profetisk klarsyn som blottlägger den kristna kyrkans egentliga läge. Och vi behöver en genomlysning av vilka resurser som Gud genom vår tro kan låta oss bära med oss in i framtiden. Alltså både analys och framtidsdugliga lösningar.

Det finns hoppfulla tecken! Jag ser det till exempel när evangeliets förvandlade kraft möter nöden, utsattheten. När Guds mäktiga förvandlande förmåga bryter igenom in i människors liv. Och när trons låga väcks, kanske så stilla att vi först inte märker det.

Vad händer när budskapet om Kristus med dess nyskapande förmåga förändrar en människa: från hat till kärlek, från våld till generositet, från självupptagenhet till utgivande ansvar?

Många svenskar söker. Hur möter kyrkan detta uppdämda behov av ro, inre frid och en bärande tro?

Det finns många engagerade människor i vårt land, oavsett tro och livsåskådning. Hur ska dessa människor kunna se evangeliets holistiska syn, när en del av vår tro främst består i privata upplevelser? Eller en tro som i gudstjänster och fromhet som stannar vid en tro som ensidigt kretsar kring oss själva och våra privata behov?

När kristna tydligt visar andra människor generositet, vänlighet och öppenhet, sker något. Många blir nyfikna inför en miljö som är större än den egna bekvämligheten.

Björne Erixon,

pastor och bibellärare

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig