Debatt

Luf: Sambeskattning är en kvinnofälla

En demokratisk grundprincip är att alla medborgare, oavsett tro eller övertygelse, ska vara lika inför lagen, skriver debattörerna från Liberala ungdomsförbundet.

I en debattartikel förespråkar två kristdemokratiska kommunalråd och en ersättare i Stockholms kommunfullmäktige införandet av en frivillig sambeskattning. Förslaget skulle öka familjers frihet, heter det, och råda bot på en påstådd orättvisa som nu finns i skattesystemet. Även församlingsledaren Jan Blomgren har tidigare föreslagit samma sak.

Blomgren bygger hela sitt resonemang på påståendet att det vore oproblematiskt att ha två parallella system eftersom att alla då skulle kunna välja det som passar deras övertygelse bäst. Vi menar att denna utgångspunkt helt bör avfärdas.

En demokratisk grundprincip är att alla medborgare, oavsett tro eller övertygelse, ska vara lika inför lagen. Det är farligt och rättsosäkert att öppna upp för parallella system.

Blomgren har också fel i att ett parallellt system skulle göra alla nöjda. Sambeskattningens avskaffande 1971 är en av de största jämställdhetsreformerna det senaste halvseklet. Det var ett politiskt beslut riktat till alla, oavsett den enskildes egna övertygelser. Att återinföra den, om än på frivillig basis, skulle gillra precis samma kvinnofälla som var skälet till att den avskaffades.

Det finns nämligen fortfarande ett lönegap mellan kvinnor och män.

Det innebär att det då skulle bli mer lönsamt för den i familjen som tjänar mest (i regel mannen) att jobba mer, medan det blir mindre lönsamt för den som tjänar mindre (i regel kvinnan) att öka sin lön. Det innebär att kvinnor i ännu större utsträckning än i dag skulle halka efter löne- och karriärmässigt, utföra mer obetalt arbete i hemmet, få än större ansvar för att ta hand om barnen och dessutom halka ännu längre efter männen i nivån på pensioner.

Läs också: Dagen reder ut: Vad är sambeskattning?

Liberala ungdomsförbundet (Luf) menar att det vore en mycket märklig rättvisa där familjer ställs inför flera olika skattesystem och kan välja det som ger dem lägst skatt – medan andra inte ges samma chans. Det skulle utöver det rent principiellt orättvisa i att ekonomiskt gynna familjer framför andra också innebära en stor resursöverföring från personer med låga inkomster till personer med höga inkomster. Detta varnade bland annat Göran Hägglund för när frågan debatterades på Kristdemokraternas riksting 2011.

Det är märkligt att kristdemokrater driver frågan. De säger sig vilja satsa på allt ifrån äldrevård till polis. De utgifterna måste finansieras och det görs inte bäst genom att skattesystemet ändras så att färre tjänar på att arbeta. Tvärtom blir Sveriges befolkning äldre och de som är i arbetsför ålder kommer att behöva arbeta mer. Sambeskattning riskerar att minska antalet arbetade timmar i ekonomin och leda till att den välfärd som underlättar för familjer blir sämre finansierad.

Nu kommer det garanterat gnällas om att LUF är emot sänkt skatt. Det är vi givetvis inte – men vi förespråkar generella skattesänkningar och vill inte ekonomiskt missgynna den som av olika skäl inte bildar familj. Samhällets minsta byggsten är inte, som det påstås i artikeln, familjen. Det är individen.

Den som däremot väljer att skaffa en stor familj kommer att få gott om andra tillfällen att njuta av det vid släktmiddagar, högtider och på ålderns höst. Gott så – det finns ingen anledning att hen också ska få njuta av det när det är dags att deklarera.

Joar Forssell­, ordförande Liberala ungdomsförbundet

Anna Horn, förste vice ordförande och feministisk talesperson Luf

Max Sjöberg, andre vice ordförande och ekonomisk politisk talesperson Luf

Fler artiklar för dig