Debatt

”Tidens tecken tyder på att det är nära nu”

Gud talar genom dessa händelser för att väcka oss kristna till att förstå i vilken tid vi lever, skriver Claes-Göran Bergstrand.

En kristen broder, Pierre Enbert, skrev en bok för femton år sedan om tidstecknen, med titeln "Det är nära nu!?". Mycket välskriven och adekvat till sitt innehåll för tiden runt sekelskiftet.

Författaren utgår från det han kallar huvudmätare – olika händelser som kan registreras som mätare på hur nära vi kommit den tid Bibeln kallar den sista tiden. Klart är att vi är närmare Jesu återkomst i dag än då min broder skrev boken. I ett bibliskt perspektiv började faktiskt den yttersta tiden redan efter Pingstdagen år 30 e Kr och ska enligt 1 Joh 2:18 bestå fram till Kristus uppenbarar sig och etablerar sitt rike på jorden.

Men är inte sådan förkunnelse förlegad i vår upplysta och tekniska­ ­värld?

Domedagsförkunnare som predikat om jordens snara undergång och Jesu tillkommelse har kommit och gått. De har givetvis talat utifrån vad man sett i samtidens händelser och förstått av Bibelns profetior.

Sådan förkunnelse har ofta skrämt människor, i stället för att vara till tröst, som aposteln Paulus skriver i 1 Tess 4:13-18. Det kanske är en orsak till att det i dag talas så lite om den sista tiden och Jesu snara ankomst. Dock har vi mer tidstecken än någonsin i dag som pekar på detta. Om vi tror att Gud är allvetande och den som skapat världen och människan, vilket Bibeln säger, då kan vi också tro att Han vet vad som ska hända med skapelsen.

I 1 Mosebok 1:14–16 kan vi läsa att Gud har skapat sol, måne och stjärnor till att vara tecken som utmärker särskilda tider.

I höstas inträffade tre ”superfullmånar” tre månader i rad. Dessa inträffade den 16 oktober, 14 november (då så stor fullmånen kan bli) och 14 oktober. Då sådant inträffar mycket sällan kanske detta har varit en särskild Guds markering som vi borde uppmärksammat detta judiska jubelår 5777.

Dagen efter det judiska nyåret i år, 23 september, kommer Jungfruns stjärnbild (Virgo) att visa sig på exakt det sätt som solkvinnan beskrivs i Upp 12:1. Detta är ett stort tecken, vilket kan betyda att händelsen är en mycket viktig tidsmarkör i den sista tiden.

I Guds handlande finns inga tillfälligheter. Han är allsmäktig och handlar utifrån sin frälsningsplan. Kan det vara tillfälligheter vad som händer med himlakropparna just nu? Jesus uppmanar oss i Luk. 21:25-28 att se på dessa tecken. Gud talar genom dessa händelser för att väcka oss kristna till att förstå i vilken tid vi lever och att kalla människor till omvändelse.

Claes-Göran Bergstrand, Hässelby

Fler artiklar för dig