Debatt

Anställ missionärer­ från Afrika i Sverige

Antalet anställda i Svenska kyrkan på alla nivåer är jättestort och lönekostnaderna gigantiska. År 2016 hade Kyrkokansliet i Uppsala 421 anställda till en kostnad av gott och väl 212 miljoner kronor. De tretton stiftskanslierna avlönar 875 anställda med över 436 miljoner kronor om året. På lokalplanet hade församlingar och pastorat 21 151 anställda förra året till en kostnad av 11,5 miljarder kronor.

Den sammanlagda kostnaden för den kyrkliga verksamheten i Svenska kyrkan år 2015 var över 15 miljarder kronor. Med 22 447 anställda och detta mångmiljardbelopp per år borde Sverige varit återkristnat flera gånger om.

Tvärtom är Sverige det mest avkristnade landet. Bara någon enstaka procent firar söndaglig gudstjänst. Medelåldern är ofta över 80 år. Kyrkbänkarna blir mer och mer tomma. Mindre än hälften av de födda döps. År 2016 var siffran 44,1 procent. Endast var fjärde i aktuell ålder konfirmeras. Det finns enorma resurser i Svenska kyrkan, men resultatet är klent. Ja, katastrofalt!

Lösningen är inte fler konserter och mer underhållning. Inte att anpassa sig efter tidsandan. Inte att vända kappan efter vinden. Inte att vara en kopia av samhället. Inte att söva med andliga vaggvisor. Inte att inbilla människor att alla kommer till himmelen. Inte att bjuda på urvattnad förkunnelse. Inte att tiga i känsliga frågor. Inte att låta partipolitiker bestämma. Allt detta har kyrkan försökt i årtionden utan att antalet bekännande kristna har ökat.

Bibelns Jesus måste åter bli huvudperson i kyrkan. Förkunnelsen måste tydligt framhålla att Jesus är Herren och den ende Frälsaren. Livets rätta mening och mål måste erbjudas sökare. Kyrkan måste vara ljus och salt i världen. Omvändelsens nödvändighet måste predikas. Människor måste ställas inför evighetsallvaret.

Åtskilliga tjänster i riks-, stifts- och lokalkyrkan kan genast dras in utan skada för Guds rike. I stället behöver hängivna och brinnande missionärer från Afrika, Kina eller någon annan del av världen, där kristendomen går framåt, anställas. Då finns hopp för kyrkan i Sverige. Då kan det bli väckelse. Då får kyrkan dragningskraft. Då kan vårt land återvända till den kristna tron.

Jan-Åke Karlsson,

präst, Brastad

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig