Debatt

Ebba Busch Thor: Det behövs större satsningar på familjen

Politikernas uppgift är att se till att ge föräldrar förutsättningarna att få ihop livspusslet och möjligheten att kunna finnas där för sina barn. Därför vill vi införa en flexibel föräldraförsäkring, skriver Ebba Busch Thor.

Familjen är samhällets viktigaste gemenskap. Det är i familjen som barn först blir älskade och sedda. Det är i familjen som barn prövar gränser och lär sig goda värderingar.

Det finns ingen bättre förebyggande insats, ingen bättre stödresurs och ingen bättre vägledare än närvarande och kärleksfulla föräldrar. Trygga familjer ger trygga barn. Därför måste vi värna och stötta familjerna.

Regeringen försöker göra en avledningsmanöver i budgeten. Genom att höja barnbidraget hoppas de kunna dölja sin familjefientliga politik. Mer pengar till familjerna är såklart välkommet men satsningarna som ger familjerna mer tid för barnen och möjligheter att få ihop livspusslet uteblir.

Punktinsatsen på barnbidraget är ett tydligt tecken på att regeringen är orolig för att barnfamiljerna ska vända dem ryggen. Det finns goda skäl för de rödgröna att vara oroliga för detta.

Under mandatperioden har regeringen presenterat förslag efter förslag som begränsar familjens frihet. En höjning av barnbidraget kommer inte förändra detta.

Vi kristdemokrater tycker att barnfamiljerna ska stöttas och inte detaljstyras. Beslut om vem som ska vara föräldraledig i ett hushåll ska inte fattas av politiker i Sveriges riksdag utan hemma vid köksbordet.

Varje familj är unik, vi tror därför att familjerna själva vet vad som fungerar bäst för dem. Politikernas uppgift är att se till att ge föräldrar förutsättningarna att få ihop livspusslet och möjligheten att kunna finnas där för sina barn.

Men många familjer upplever en brist på både tid och handlingsfrihet. Stela regler inom föräldraförsäkringen gör det svårare att kombinera familjeliv med arbetsliv.

Stora barngrupper i förskolan skapar otrygghet för både barn och föräldrar. Köerna inom vård och psykiatri blir längre vilket skapar en otrygghet den dagen barnen eller tonåringarna behöver extra stöd. Detta är ett svek som gör att många familjer ställs inför tuffa val de inte borde behöva möta.

Dessutom har Sveriges barnfamiljer halkat efter. Barnfamiljernas ekonomiska utveckling har inte hängt med i utvecklingstakten sedan 90-talet. Detta samtidigt som barnfamiljers utgifter pressats hårt av kraftigt ökande villapriser och en stillastående småhusproduktion.

Därför kommer vi kristdemokrater föreslå riksdagen att, utöver höjningen av barnbidraget, införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar. En skattelättnad som skulle ge alla arbetande föräldrar 500 kr mer i plånboken varje månad. På så sätt skulle barnfamiljers inkomstutveckling också börja jämna ut sig i förhållande till jämförbara hushålls.

Skillnaden mellan en socialdemokratisk och en kristdemokratisk familjepolitik blir på så sätt också tydlig. Men regeringens politik får en familj med två arbetande föräldrar och två barn 400 kr mer i månaden. Med kristdemokraternas politik får samma familj 1400 kr mer i månaden.

Den kristdemokratiska familjepolitiken syftar till att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen och att öka familjernas frihet.

Därför vill vi även:

Införa en flexibel föräldraförsäkring så att alla familjer kan hitta en lösning som passar dem. Med fria dubbeldagar, och längre skydd för sjukpenningsgrundande inkomst.

Ge möjlighet att överlåta alla föräldradagar helt fritt. Vare sig det gäller föräldrarna sinsemellan, eller till närstående som farfar och bonusmamma.

Stärka jämställdheten genom att kompensera den förälder som tar ut föräldraledighet och jobbar deltid under småbarnsåren med högre pension.

Se till att kommunerna prioriterar välfärdslöftet och satsar på barnomsorg, barn- och mödravård och skola.

Om ett år är det val och då kommer också Sveriges barnfamiljer ha möjlighet att säga sin mening om vilket samhälle de vill leva i. Vi vill se ett samhälle där det finns tid för barnen. Där familjer ses som en resurs, inte en belastning. Och där föräldrar, inte staten, anses veta bäst vad som passar deras familj.

Ebba Busch Thor,
partiledare, Kristdemokraterna

Fler artiklar för dig