Debatt

Barmhärtighet vill jag se och inte offer

För att få förlåtelse av Gud krävs ingen handling, inte ens något speciellt ord; bara en vilja. Offer till Gud var vanligt i Gamla testamentet, men sedan den på riktigt nya världsordningen trädde i kraft genom Jesus Kristus ankomst till jorden, behöver man bara offra sig själv för att komma tillbaka till Gud. Skaparen, som är i allt och allt i honom, är den som är i minst behov av materiella offer för att inse att Han är omtyckt och att vi tänker på honom. Bara vi vill få förlåtelse, har vi redan fått den.

Som illustration för detta, finns berättelsen om de två sönerna i Luk 15:11-32. Sonen som lämnade fadern, inser att han farit runt på villovägar och ångrar sig djupt. Han hinner inte ens öppna munnen för att be om ursäkt för alla sina ogenomtänkta gärningar när han närmar sig faderns hus, förrän denne springer mot honom för att omfamna sin dittills förlorade son, som äntligen hittat sitt hem.

För att ytterligare förtydliga detta, betonar Paulus flera gånger att om vi innerligt – på det andliga planet – älskar varandra, har vi uppfyllt allt vad lagen säger. Allting vilar på att vi ska värna om vår nästa så som vi värnar om oss själva. Därför sammanfattade Sankt Augustinus mycket i hans mening: Älska och gör vad du vill!

Ingen synd kan ställa sig i vägen för oss om vi beslutat att återvända till Gud. Problemet är aldrig hos Gud. Det visar Jesus när han går upp på korset för vår frälsnings skull. Vad mer kunde han göra för att ge oss tillkänna att han alltid är med oss?

Ante Tepic, masterstudent statsvetenskap

Läs mer: Erbjudandet om offer en kärlekshandling

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig