28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige lider av ett systemfel

Vi är helt enkelt inte tillräckligt kloka för att hantera ett så här komplext samhälle.

Även om Sverige är ett relativt välfungerande land i ett internationellt perspektiv så finner vi problem överallt i samhället. Få människor vågar höja sin röst för att berätta om problemen inom myndigheter, organisationer, universitet och på andra arbetsplatser. Medborgare vågar inte vittna i brottsutredningar på grund av risk för hot och våld. Kvinnor vågar inte gå ut på kvällen, och många människor mår psykiskt dåligt av all stress på jobbet.

Det har blivit riktigt jobbigt att bara överleva psykiskt i detta sjuka samhälle. Allra tydligast visar det sig hos våra ungdomar.

Sverige lider av ett systemfel. Vi är helt enkelt inte tillräckligt kloka för att hantera ett så här komplext samhälle. Vilken befrielse det skulle vara om vi kollektivt erkände denna brist på vishet. Äntligen kunde vi då börja fokusera oss på grundproblemet, som har potential att lösa alla utmaningar. Den individuella och kollektiva visheten behöver höjas.

Forskningen går framåt. Vi behöver inte ens använda intelligenshöjande implantat eller medicinska substanser. I stället behöver vi öka våra förmågor inom helhetsseende, positiva värderingar, inre och yttre ledarskap, kritisk analys, kreativitet och problemlösning, teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, empati och konfliktlösning.

Detta sker genom utbildning, träning, reflektion och dialog. Men det kräver initiativ och mod hos våra politiker.

Christer Nylander, Lund

Fler artiklar från Debatt