Debatt

Svalövs kommunalråd: Jag är kritisk till Arborelius, inte alla kristna

Hade jag känt till kardinal Anders Arborelius ståndpunkter hade jag agerat annorlunda då han utsågs till Svalövsambassadör, skriver kommunalrådet i Svalöv, Torbjörn Ekelund.

Kontroversiell kardinal. "Jag räknar mig själv som kristen och har många troende vänner som delar min uppfattning i dessa värdegrundsfrågor", skriver Torbjörn Ekelund.

Prästen Gunnar Hyltén-Cavallius kritiserar mig i en insändare därför att jag klargjort att jag inte kände till kardinal Anders Arborelius fulla ståndpunkter, i för liberaler, centrala värdegrundsfrågor. Jag har också varit tydlig med att, om jag känt till dessa så hade jag agerat annorlunda på det politiska möte då kardinalen utsågs till Svalövsambassadör. Svalövsambassadör är en hedersutmärkelse som föräras personer som på något sätt gjort gott för kommunen och förknippas med kommunen på olika sätt. Hyltén-Cavallius påstår i sin artikel att mitt offentliggörande skulle ha att göra med påtryckningar från Feministiskt Initiativ, vilket är fullständig felaktigt. Feministiskt Initiativ är mina politiska motståndare.

Det var i stället när jag fick reda på att kardinalen stödjer den klassiska katolska synen på preventivmedel, vilket uttalades i Svenska Dagbladet i juni 2017, som jag började omvärdera beslutet jag varit med att fatta. Denna syn innebär att även kondom i länder med hög andel hiv är förbjudet. Vidare uttrycker han i ett remissvar på en departementspromemoria 2001, att han är emot att hjälpa barnlösa par att få barn med moderna vetenskapliga metoder. I en intervju i TV4 tidigare i år uttryckte han att han ansåg att homosexuella skulle leva i celibat.

I ett pressmeddelande i tidningen Dagen 2009, där Arborelius berör förskjutningen av en liten flicka som blivit gravid på grund av en våldtäkt, framgår det tydligt att själva våldtäkten inte är skäl för abort. Endast de fall där modern riskerar att dö är skäl för abort. Hans stöd till föreningen Ja till livet innebär att han stödjer samma bild när det gäller abort. Våldtäkt, incest och sjukdom på fostret är inga skäl till abort. Endast moderns liv får ställas mot fostrets. Min kritik begränsar sig endast till dessa ställningstaganden från kardinalen och är inte ett angrepp mot kristna människor i allmänhet. Jag räknar mig själv som kristen och har många troende vänner som delar min uppfattning i dessa värdegrundsfrågor. Varken jag eller mina vänner vill vara några lovliga byten. Men det är viktigt att all kritik om olika uppfattningar är tillåten. Det är en grundpelare i vår demokrati.

Jag blir lite ledsen när Hyltén-Cavallius skriver att det är ett plumpt utspel. Det är nämligen aldrig plumpt, eller ett utspel att ärligt redogöra för att man gjort fel och att man handlat emot sin egen övertygelse. Det är mänskligt att fela, men gudomligt att förlåta. Jag tydliggör gärna att min kritik handlar om att detta inte är förenligt med min värdegrund. Vad som är rätt eller fel i ett större perspektiv överlåter jag åt andra att värdera.

Jag kan dock inte värja mig för muntrationen att Hyltén-Cavallius, när han beskriver liberalismen, tar sin utgångspunkt i vad Tage Lindbom skrev om liberalismen 1962. Särskilt med tanke på att vårt samhälle sedan dess utvecklats vidare, i en tydligt liberal och humanistisk riktning, trots Lindboms domedagsprofetior. Lindbom hade under första delen av sitt liv, stark anknytning till den dåvarande arbetarrörelsen, för att senare konvertera till islam och bli sufier. Två inriktningar vilka ingendera har så mycket positivt att säga om den socialliberalism jag står för. Men tänk så härligt ändå att vi får och kan tycka olika. Det förgyller våra liv.

Torbjörn Ekelund, socialliberal och kommunalråd

Läs mer: Präst: Ängsligt kommunalråd i Svalöv ångrar att de gjorde Arborelius till ambassadör

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig