Debatt

Korset inte längre det centrala

Över tid har korset tonats ner och i många fall avlägsnats från sin framträdande plats.

"Jag vill älska det urgamla kors …" Så sjöng vi sången om korset för länge sedan. Vi sjöng om korset och dess budskap om ljus, förlåtelse och försoning. I nästan varje kapell, kyrka och samlingssal var korset det centrala i utsmyckningen.

Men över tid har korset tonats ner och i många fall avlägsnats från sin framträdande plats. Vid en rundtur, fysiskt, och på nätet, i landets frikyrkor möter man nu ofta det svarta och en publik i mörker, som ersätter det milda korset. Världens scener därute tycks vara förebilden där trenden är svart och dimmigt.

”Man har i vissa kyrkor tagit ner korset och ställt det i källaren,” skrev Anders Gerdmar i Världen Idag den 7 juni 2017.

Jag tycker att det är märkligt att just svart och mörkt ska ha en så framträdande plats när det står för sorg, lidande, bekymmer och tragedi! Kyrkorummet är en böneplats avsedd för att lovsjunga och tillbe Herren, och då är det inte oväsentligt hur man hanterar det!

Tord Israelsson, Örebro

Fler artiklar för dig