28 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ta #metoo på allvar i kyrkan!

Vi vill utmana kyrkans ledare att ta den chans som uppstått i spåren av #metoo, att på allvar bidra till att bygga en ny kultur. Kriser kan vändas till något gott, skriver Niclas Lindgren, Anne Collén, Andreas Ardenfors och Johanna Bode, fyra debattörer från Pingst.

Betänk vilken frihet som skulle komma om kyrkan förmådde leva på ett sätt som speglar den nya verklighet som Jesus kallade Guds Rike, skriver de fyra debattörerna.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Under de senaste veckorna har medierna flödat över av berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp, under hashtaggen #metoo. Novus presenterade nyligen en undersökning där två av tre svenska kvinnor säger sig varit utsatta. I Sverige, som är ett av världens mest jämställda länder. Det var i alla fall det vi trodde.

Men nu hör vi tusentals berättelser från allt från riksdag och medieprofiler, till sportföreningar, teatrar, fotbollsförbund, kyrkor och skolor, som talar om strukturer och en kultur som förtrycker och förminskar flickor och kvinnor.

Världshälsoorganisationen WHO har visat att var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld, och att det oftast är i hemmet eller andra nära relationer det sker. Våldet kan också ta sig uttryck i form av till exempel trafficking och slaveri.

Jämställdhet har bearbetats på många olika sätt genom åren i svensk pingströrelse. Också svensk pingstmission och PMU har varit engagerade i frågor om jämställdhet och sexuellt våld i många år, exempelvis genom arbete mot könsstympning.

Det arbete som rönt mest uppmärksamhet är samarbetet med Panzisjukhuset och Denis Mukwege i DR Kongo, där tiotusentals kvinnor och flickor fått behandling efter sexuella övergrepp, och även rehabilitering för att kunna leva vidare. Dr Mukwege fick en gång frågan hur han, som kristen, kunde engagera sig i frågan om jämställdhet och våld mot kvinnor. Han har berättat hur bedrövad han blev, och hur han försökte förklara att det är just på grund av sin starka tro som han gör detta och orkar kämpa vidare, trots att han är hotad till livet för sitt arbete med att uppmärksamma övergreppen och dess orsaker.

#Metoo-kampanjen har lyft upp hur enormt utbrett problemet är, hur många som är utsatta, men också hur stor viljan är till förändring. Många män har fått sig en tankeställare, och kvinnor har vågat börja prata om övergreppen, och den kultur och de värderingar som möjliggör att det fortgår.

Nu är det dags för förändring av kulturen på mansdominerade arenor, där kvinnor inte har makt att själva påverka och förändra, och där grogrunden ofta finns för kvinnoförakt, objektifiering och sexualisering. Dags att få ett slut på skratt åt sexistiska skämt. Dags att fler säger ifrån när män pratar om kvinnor på ett förminskande sätt. Och dags att vi pratar om porren.

John Sjögren skrev den 23 oktober på Svenska Dagbladets kultursidor: "Hållningen att 'känns det rätt är det rätt', är en stor del av förklaringen till denna trakasseri- och övergreppskultur. … I dag har vi alltmer kommit att vänja oss vid omedelbar behovstillfredsställelse. Men den som sätter tillfredsställelsen av sina egna viljor och begär i första rummet kommer ofrånkomligen att göra andra människor illa."

Vi är fullt medvetna om att kyrkan ofta inte varit ett föredöme i frågan om jämställdhet, och skulle vi göra undersökningar i kyrkan skulle det tyvärr förmodligen inte se mycket bättre ut än i samhället i övrigt när det gäller objektifiering och förminskning av kvinnor, trakasserier och till och med våld och övergrepp.

Vi vill utmana kyrkans ledare att ta den chans som uppstått i spåren av #metoo, att på allvar bidra till att bygga en ny kultur. Inom Pingst jobbar vi med frågan bland annat genom Ester, Trygg församling, och ett material kring våld i nära relationer som håller på att tas fram. Också för PMU är jämställdhet en strategiskt vald prioritering.

Här tror vi också att Bibelns stora berättelse är avgörande. När Gud skapade människan säger Bibeln att han skapade dem till man och kvinna, men också till sin avbild. Guds fulla väsen uttrycks i både det manliga och det kvinnliga. Gud tänkte att både kvinnors och mäns gåvor skulle komma till sin rätt när de tillsammans förvaltar allt som Gud gett dem. Men syndafallet fick förödande konsekvenser.

I stället för jämställhet och ömsesidigt underordnande och tjänande blev kvinnan underordnad mannen. Kvinnans självklara rättigheter och position togs ifrån henne. Men Gud har själv kommit med lösningen. "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla har ni blivit ett i Kristus Jesus" (Gal 4:28–29).

När Paulus skrev detta, och därmed ifrågasatte hela samhällsstrukturen i romarriket, var det en revolutionerande tanke, och det sägs att det är första gången i litteraturhistorien som någon kommunicerar att alla människor är lika mycket värda.

Betänk vilken frihet som skulle komma om kyrkan förmådde leva på ett sätt som speglar den nya verklighet som Jesus kallade Guds Rike.

Kriser kan vändas till något gott. Vi behöver nu tillsammans ta ansvar för att vända det smärtsamma i #metoo-kampanjen till något konstruktivt. Vi måste vara och leva den förändring vi vill se. Jesus sa: "Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga" (Matt 5:13–16, The Message).

Niclas Lindgren, direktor PMU

Anne Collén, Pingst omsorg

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare Pingst församling

Johanna Bode, verksamhetsledare Pingst ung

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar