Debatt

Jonas Melin: Män, ta ansvar för #metoo

Män som trakasserar och begår övergrepp är ofta i maktposition och har skyddats av strukturerna. Vi män måste bidra till en förändring genom att ta personligt ansvar, skriver Jonas Melin.

De senaste veckornas många vittnesbörd om sexuella trakasserier och övergrepp i det svenska samhället har skakat om. Det är bra att detta nu har kommit upp till ytan och att det blir tydligt att det inte bara är ett individuellt problem, utan att det också finns en strukturell sida. Män som trakasserar och begår övergrepp är ofta i maktposition och har skyddats av strukturerna. Det måste bli en ändring på det nu.

Människans sexualitet är en mäktig kraft, som i grunden är något gott, men som också kan uttryckas på ett destruktivt sätt. Detta kan man se exempel på genom hela historien. Övergrepp, trakasserier, utnyttjande, prostitution, människohandel, pedofili och våldtäkter har förmodligen funnits så länge människor har levt på den här jorden.

Det har nästan alltid varit män som varit förövare och för det mesta kvinnor som varit offer. Därför måste nu vi män bidra till en förändring genom att ta personligt ansvar. Jag vill hämta inspiration och vägledning från den störste man som någonsin levt på den här jorden, nämligen Jesus Kristus. Han, om någon, kan visa oss vad sann, god och äkta manlighet innebär. Inte bara genom de många exempel som finns på hur han bemötte kvinnor, utan också genom sin undervisning. I bergspredikan säger han något som talar rakt in i den aktuella situationen.

”Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna” (Matt 5:27–30).

Jesus har en realistisk bild av hur manlig sexualitet fungerar. Män går igång på vad de ser, och män blir vanligtvis sexuellt attraherade av kvinnor. Det intressanta med den här texten är att Jesus inte löser problemet genom att ta bort kvinnan från det offentliga rummet eller genom att dölja henne under ett lager av kläder. I stället lägger han ansvaret på mannen att hantera sin sexuella drift, och han ger handfasta och konkreta råd.

Först och främst påpekar han att grundproblemet sitter i ögonen och i hjärtat. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Att se med begär är något mer än att attraheras av någon. Det handlar om att låta tankarna få fäste och börja fantisera om den andra personen. Frågan är vad jag gör med den attraktion jag känner. Leder den till att jag ser med begär, eller inte? Någon har sagt: "Man kan inte hindra fåglarna från att flyga över huvudet, men man kan hindra dem att bygga bo i håret." Det är en bra bild.

För att hjälpa oss män att hantera begäret tar Jesus till ett drastiskt bildspråk, som rör både ögon och händer. "Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det… Om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den." I klartext innebär det att vi ska vidta drastiska åtgärder för att undvika situationer där vi frestas till sexuell synd.

Det är mannens eget ansvar att se till att han inte faller för frestelsen och begår ett övergrepp. Titta inte på det som väcker sexuell åtrå! Håll dina händer i styr! Utnyttja inte din maktposition! Visa i stället respekt för varje kvinna du möter. Vi är alla ansvariga för hur vi hanterar vår sexualitet. Jesus ger inte omöjliga ideal, utan konkreta uppmaningar. Om fler av oss män lyssnade till Jesus skulle den här världen bli en mycket bättre plats att leva på för alla människor.

De här Jesusorden ger också en spännande vision för den kristna gemenskapen. Bland lärjungarna som följde Jesus fanns både kvinnor och män och Jesus förväntade sig att de skulle relatera till varandra som bröder och systrar, utan sexuella baktankar, kommentarer, övergrepp eller utnyttjanden.

Jag är förstås medveten om att de problem som avslöjats genom #metoo även förekommer i kristna sammanhang och det gör mig mycket bedrövad. Men Jesus har gett oss en större vision för den kristna församlingen. Jag skulle önska att alla kristna församlingar och gemenskaper var trygga platser där inga sexuella trakasserier eller övergrepp förekommer. Jag skulle önska att alla kristna män tar Jesusorden på allvar och håller ett ordentligt avstånd till synden både med sina ögon och sina händer – och även med sina ord. Det är vårt ansvar att göra detta nu!

Jonas Melin, teolog

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig