Debatt

Kaos när vi inte räknar med Gud

Jesus säger i Lukas evangelium kapitel 12 vers 2–3: "Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken."

Är det något av detta som vi nu i flera veckor överallt fått höra på olika sätt proklameras? Sveriges regering och riksdag har sedan 1950-talet slutat att räkna med Gud i svensk lagstiftning. Vi ser nu vad följderna blivit: Kaos överallt, inom sjukvården, äldreomsorgen, flyktingmottagandet, polisen, olika myndigheter etcetera. Varje dag uppdagas nya oegentligheter.

Den kände evangelisten, teologie doktor Emanuel Minos skrev 1967: "Det finns ett område dit toleransen inte får sträcka sig, och det är när individer, folk eller nationer bryter emot Guds lagar. Guds bud är inte tunga. Han gav inte sina förordningar till människorna för att göra livet surt för dem.

De tio Guds bud gavs för att skapa harmoni bland folken och ge planmässighet i livsföringen. När denna plan bröts kom förbannelsen. Det är inte alltid Gud som straffar människorna. Det är vår egen synd som utlöser straffen, därför att vi ringaktar Guds välsignelser. ”

Kerstin Magnusson-Lundgren Arne Cajdert

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig