Debatt

17 kyrkoledare: Juluppropet lever vidare

För ett år sedan initierade kyrkorna ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Vi står fortfarande kvar vid Juluppropets tre krav, skriver 17 kyrkoledare i en debattartikel.

1 av 2

Samtidigt som vi gläder oss i adventstid och förbereder oss för att ta emot julens stora gåva nås vi av allt fler rapporter om människor som är på flykt under svåra omständigheter. Nu senast från Libyen där människor säljs som slavar eller Myanmar där rohingyer tvingas lämna sina hem. Vår jord är en osäker plats för många människor. Mest utsatta är barnen. Varje dag tvingas barn att fly hemifrån. Enligt UNHCR är mer än 65 miljoner människor på flykt varav 28 miljoner är barn. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget.

Julen är hoppets tid då vi påminns om barnet som föddes i stallet och som räddar världen. Julbudskapet berättar om hur Gud synligt träder in som människa och föds under enkla omständigheter mitt i en stormig värld. Redan efter några dagar tvingades barnet med sina föräldrar att fly till ett annat land.

Psalmen ”När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå” målar upp en bild av frid och lugn men situationen förändrades snabbt: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig” (Matteusevangeliet 2:13). Julbudskapet är både en källa till hopp och en utmaning till handling.

Den vuxne Jesus visar kärlek i ord och handling: att älska sin nästa och att särskilt se till människor vars liv präglas av fattigdom, maktlöshet och diskriminering. Som kyrkliga ledare uppmanar vi alla att uthålligt stödja varandra i arbetet för en bättre värld att leva i. Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper. "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" (Matteusevangeliet 25:40).

Kyrkor i hela världen gör varje dag storartade insatser för människor på flykt. Här hemma finns många engagerade medlemmar i våra kyrkor som möter asylsökande och nyanlända. En del av dem är utvisningshotade och söker desperat vår hjälp efter det att myndigheterna har avsagt sig ansvaret för dem. Andra upplever att deras rätt till en rättssäker prövning inte har tillgodosetts. Vi möter människor som bryts ned av oron för familjemedlemmar som sitter fast i krigsdrabbade områden.

Vi lever i ett Sverige där ledande politiker ifrågasätter asylrättens existens som grundläggande mänsklig rättighet. I dagens Sveriges fortsätter Migrationsverket att skicka tillbaka asylsökande till Afghanistan trots den svåra säkerhetssituationen. I dagens Sverige ses det från vissa håll som ett orimligt önskemål att familjer på flykt ska få möjlighet att återförenas.

För ett år sedan initierade kyrkorna "Juluppropet – för en human migrationspolitik". 80 000 personer skrev på de tre kraven till regeringen. Engagemanget i kyrkorna var stort. I dag, ett år senare, ser vi få tecken på en mer human svensk migrationspolitik. Som kyrkor har vi inte ändrat inställning.

Vi står fortfarande kvar vid Juluppropets tre krav som handlar om att ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi uppmanar regeringen att:

  • Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
  • Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
  • Undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Till sist ber vi tillsammans med en av julens psalmer:

Du barn av Betlehem, vi ber:

Ge våra ögon ljus och rena hjärtat, att vi kan med dig bli barn hos Gud.

Nu sjunger änglaskaror, Guds lov, och vi med dem.

O kom till oss, bli hos oss kvar,

Guds Son. Immanuel!

(Psalm 115, vers 3, O Betlehem, du lilla stad)

KYRKOLEDARE INOM SVERIGES KRISTNA RÅD

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria försam­lingar i samverkan

Anders Arborelius, biskop, Stockholms katols­ka stift

Fader Yeghishe Avetisyan, Armeniska apostoliska kyrkan

Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-­ortodoxa kyrkan

Torbjörn Freij, pastor Vineyard Norden

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

Johnny Kleman, kommendör Frälsningsarmén

Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska ­Allians­missionen

Anne-Christine Lindvall, ordf. Hl Anna av Novgorods Ortodoxa förs., Serbisk- ortodoxa kyrkan

Joakim Lundqvist, pastor Livets Ord

Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk- ortodoxa kyrkan av Antiokia

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS

Bernth-Åke Ottosson, tf. missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan

Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet

Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan

fader Afewerki Tessfa, biskopsvikarie, Eritreanska ortodoxa Tewahedokyrkan

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Fler artiklar för dig