Debatt

Respektera döende människors fria vilja

Vi visar barmhärtighet mot våra svårt plågade, döende djur. Att vägra dem dödshjälp kallar vi djurplågeri.

1 av 2

Mitt genmäle i Dagen på Elisabeth Sandlunds stridsrop "Nu gäller det att ta strid mot dödshjälp" var självfallet inte en argumentering till försvar för dödshjälp i sig utan en påminnelse att många upplysta och i vårdyrkena erfarna troende kristna redan har deklarerat att det inte finns någon motsättning mellan kristen tro och frivillig dödshjälp.

Det finns, Roland Andersson och Anders Brunegård, en mycket övertygande vetenskaplig dokumentation av erfarenheterna av frivillig dödshjälp av Oregon-modellen bland annat i de årsrapporter som under 20 år publicerats i Oregon. Alla läsare av Dagen, inklusive Roland Andersson och Anders Brunegård, som seriöst vill bli informerade om detta bör detaljstudera den kunskapssammanställning som i höstas gjorts om detta och publicerats av Smer (Statens medicinsk-etiska råd).

I denna viktiga rapport skiljer expertgruppen på "värdeargument" och "faktaargument". Mitt genmäle mot Elisabeth Sandlunds stridsrop mot dödshjälp avsåg – självfallet – inte "faktaargumenten" utan precis "värdeargumentet": Måste troende kristna "ta strid mot dödshjälp"?

Jag försökte visa att det finns en djup splittring bland troende kristna i frågan om frivillig dödshjälp när det gäller den palliativa vårdens mycket väl dokumenterade tillkortakommanden i livets absoluta slutskede. En intressant iakttagelse är att av de 100 läsare som på Dagen.se svarat på frågan om de håller med om min kritik av Elisabeth Sandlunds ledare, svarade nästan 50 procent ”ja” eller ”vet inte”.

Ett av de allra viktigaste missförstådda påståenden i denna debatt är att lagfäst frivillig dödshjälp skulle vara vanligt förekommande. Det stämmer med Anders Brunegårds påpekande om sällsyntheten i "brytpunktssamtalen" i livets absoluta slutskede. Det framgår tydligt i Oregon-rapporterna att endast 0,4 procent (fyra av tusen) dödsfall i Oregon under 20 års observationer avlidit som följd av frivillig dödshjälp. Det innebär att palliativ och annan vård "klarar av" mer än 99 procent av alla dödsfall. I det svenska palliativa registret kan man avläsa att mer än 1000 döende patienter i terminal fas varje år lider av mycket svåra/outhärdliga plågor i livets absoluta slutskede, vilket motsvarar cirka 1 procent av alla döende.

Som den kristne riksdagsmannen och förkämpen för frivillig dödshjälp Staffan Danielsson betonat i en aktuell interpellation till Annika Strandhäll är det för närvarande 87 miljoner människor i USA och Canada som lever i stater med lagfäst rättighet för läkare att delta i utförande – på lidande och döende patienters frivilliga, enträgna begäran – av dödshjälp när allt hopp är ute.

Att motsätta sig lidande patienters enträgna begäran om hjälp när den palliativa vården sviktar innebär inte bara brist på både empati och respekt men också brist på den barmhärtighet vi visar våra svårt plågade, döende djur. Att vägra dem dödshjälp kallar vi djurplågeri.

Staffan Bergström, professor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig