06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ta vara på ungas missionsinitiativ!

Jag är stolt över vad medarbetarna i Evan­geliska frikyrkans projekt i Asien gör för att förändra världen. Tack!

Det är en imponerande lista resultat som jag inte var helt medveten om. Fortsätt att berätta om det.

Jag förstår frustrationen över det sviktande stödet hemifrån och artikeln i Dagen den 26 januari belyser väl svårigheterna att­­ hålla långsiktiga engagemang levande.­ En mycket aktuell fråga för ”gamla” missions­organisationer.

Det krävs pågående information om förutsättningar och resultat men också visioner för framtiden.

Jag har svårare att förstå tveksamheten inför skolprojekt i en Kenyaby och på en ung människas initiativ.

Svårigheterna att få stöd för EFK:s missionsarbete kan väl inte vara orsakade av konkurrensen från enskilda människors initiativ. Beror det inte på vår oförmåga i organisationen att ge en bra bild av behoven och hela tiden hålla visionen av målet levande.

En ung människas reaktion på upptäckten av nöden i Gombolo är väl fantastisk och ett exempel på vad en människa kan åstadkomma. Stora biståndsorganisationer hade inte på samma sätt lyckats förmedla bilden av behoven och väcka engagemanget. För mig påminner det om "Mannen som förändrade världen".

EFK:s stipendieverksamhet är berömvärd. Det är jättebra att så många unga människor (fler medelålders och äldre också förresten) som möjligt får upp ögonen för situationen i världen och anar sin möjlighet att göra något åt det. De intrycken påverkar dem resten av livet. Vi måste ta vara på deras reaktioner, förslag till insatser och vägar att väcka engagemang i sin omgivning och inte modfälla. Hur tar vi vara på unga människors initiativkraft?

Har vi blivit för rädda och vågar inte ta risker? Organisationer som Läkare utan gränser vågar ställa upp där det är farligt, lyckas sprida information om sin insats och får stöd medan vi som byggt upp strukturer för långsiktigt arbete tvekar.

Vi behöver: information, vision, tro, mod och offervillighet.

Gunnar Thorén, pensionerad missionsläkare

Fler artiklar från Debatt