03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skyttedal och det egna miljöansvaret

Märkligt att ny teknik ensamt skulle leda till mindre miljö- påverkan.

En naturlig del av min övertygelse som troende är att försöka ta ansvar för mina handlingar gentemot medmänniskor, kommande generationer och Guds skapelse. För mig innebär kunskapen om den skenande växthuseffekten och flygets kraftiga klimatpåverkan att jag försöker avstå flygresande. Det känns därför obehagligt och ledsamt med kristdemokraten Sara Skyttedals twittrande om att människor som avstår flygande är "dumpuckon" som inte förstår att vi (som Skyttedal själv) i stället borde flyga mer så att flygbolagen på sikt kan investera i nyare miljöbättre teknik.

Dels är det fräckt att dumstämpla människor som försöker ta personligt ansvar för sina handlingar. Dels kan det tolkas som att människor som väljer att inte flyga lever mind­re utvecklande liv, men framför allt innehåller uttalandet den märkliga föreställningen att ny teknik ensamt skulle leda till mindre miljöpåverkan.

Tyvärr tror jag själv att den så kallade rekyleffekten leder till att ny, miljöbättre och billigare teknik snarare riskerar leda till ökad konsumtion och i det här fallet ökat flygande. Minskad påverkan per resa leder till fler resor och i slutändan mer påverkan.

Jag är inte teknikfientlig men jag tror att ny teknik alltid måste kombineras med personligt ansvarstagande och en avhållsam inställning till ökad resursförbrukning och miljöpåverkan.

Om Sara Skyttedal verkligen menar allvar med sin tilltro till ny teknik skulle det göra större nytta om hon investerade sina pengar direkt i själva teknikutvecklingen och avstod sitt flygresande.

Olof Enghag, Jönköping

Fler artiklar från Debatt