03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vilken värld vill du leva i?

Det är valår och Sverige rustar för val i en tid när demokratin inte längre går att ta för given, varken på hemmaplan eller på andra platser i världen, skriver Georg Andrén.

Biståndsorganisationen Diakonia drar nu igång en lång serie samtal om värderingar i landets församlingar. Syftet är att uppmuntra er alla att våga prata om orättvisor och att stå upp för mänskliga rättigheter.

Sverige går till val i ett läge där det är mer angeläget än någonsin att hävda grundläggande värden, rättigheter och demokratiska principer. Runt om i världen ser vi hur populismen ökar, främlingsfientliga krafter vinner mark och mänskliga rättigheter ifrågasätts. I alltför många länder tystas människorättskämpar och organisationer och utrymmet för civilsamhället att verka krymper.

När samtalen om värderingar och människosyn kvävs behöver vi göra vad vi kan för att motverka det, genom att ge stöd till de tystade rösterna och lyfta in mänskliga rättigheter i det politiska samtalet.

Diakonia, Equmeniakyrkan, Equmenia, Svenska alliansmissionen och studieförbundet Bilda inleder nu därför ett gemensamt valarbete under temat "Vilken värld vill du leva i?" med syftet att skapa samtal med och mellan politiker och allmänhet runt om i Sverige. Alla har vi sett debatterna där politiker munhuggs om sakfrågor och det viktigaste blir vem som pratar högst och mest. Tanken med våra samtal är i stället att politiker ska få en chans att prata till punkt om vilka värderingar de står för, varifrån deras engagemang kommer och vilken utveckling de vill se för Sverige och världen.

Alla samtal kommer att inledas med föreställningen ”Mod och motstånd”, där fem människorättsförsvarare från Zimbabwe, Honduras, Kambodja, Uganda och Sverige berättar om hur det är att stå upp för mänskliga rättigheter i en tid när det blir allt farligare att göra just det.

För samtidigt som världen­ ständigt blir bättre och stora framsteg har gjorts för att bekämpa fattigdom, ojämställdhet och hunger de senaste årtiondena riskerar ett minskat demokratiskt utrymme att hindra den positiva utvecklingen. Konflikter och klimatförändringar har lett till att antalet människor som lever i hunger inte minskar så snabbt som många hade trott, och att antalet flyktingar aldrig har varit så stort.

Många av dagens politiker säger att Sverige aldrig ska återgå till situationen 2015 när så många som 163 000 människor sökte asyl här. Men så som världen ser ut i dag är det svårt att ge den typen av löften om man inte samtidigt försvarar ett ”fästning Europa” som isolerar sig från omvärlden. Vi får redan skrämmande rapporter om att bistånd från EU finansierar Libyens kustbevakning för att hindra att flyktingar når Europas gränser. Är detta den värld vi vill leva i?

Vi hoppas att våra samtal kan uppmuntra politikerna att föra en politik som sätter mänskliga rättigheter först, som vågar lyfta blicken och se att Sverige är en del av världen. Vi gör detta arbete tillsammans med ett hundratal frivilliga i föreningar och församlingar över hela Sverige. Tillsammans hoppas vi skapa ett 40-tal publika samtal med både lokal- och riksdagspolitiker under våren. Vi tror att det går att kräva av svenska politiker att konsekvent stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det globala har blivit lokalt och världen måste upp på den svenska agendan.

Vi tror också att just du har modet att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen, för du är en del av en rörelse som inte står tyst när mänskliga rättigheter hotas. Det går att påverka, och här är några tips på vad du kan göra, om du inte redan gör det:

Ta snacket. Prata med den som tycker annorlunda. Våga prata om orättvisor och stå upp för mänskliga rättigheter.

Lyft blicken, låt de globala frågorna vara med vid köksbordet, i församlingen och på jobbet.

Besök ett av våra samtal, lyssna på vad politikerna har att säga och passa på att mingla med de som representerar dig. Se hela programmet på diakonia.se.

Prata om mänskliga rättigheter med barnen! På barnenstankesmedja.se finns metodmaterial och där kan även barnen skicka in sina frågor till politikerna.

Vi börjar i Lund nu i helgen. När börjar du? Våga fråga dig själv vilken värld du vill leva i.

Fler artiklar från Debatt