Debatt

Sameh Egyptson: Muslimska brödraskapet talar med kluven tunga

Muslimska brödraskapet talar med kluven tunga: De säger en sak till svenska myndigheter och en annan till sina egna. Därför måste Sverige bli bättre på källkritik, skriver Sameh Egyptson.

För precis ett år sen publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en studie om Muslimska brödraskapet. Den blev av forskarkåren den kanske mest utskällda rapporten i ämnet. När nu MSB kommer tillbaka med en fördjupning hoppas jag att vi kommer att få en mer konkret och saklig diskussion om politisk islams maktutövning inte minst här i Sverige.

Jag deltog aldrig i MSB-debatten eftersom det handlade om rapportens källor och jag hade fullt upp med att slutföra en studie som jag arbetat med i många år om just Sverige och Muslimska brödraskapet. I dag finns min studie på arabiska på ett arabiskt förlag och håller på att översättas till engelska och svenska med titeln ”Vita heliga lögner”.

Det kan synas djärvt att sätta en sådan rubrik på en studie. Anklagelser om lögner är just vad man förknippar med hård debattpolemik men i det här fallet gäller det en fatwa, religiös tillåtelse, som benämns just ”vita lögner”. Det är rörelsens ledande ideolog al-Qaradawi som med fatwan tillåter sina anhängare att använda lögner för att nå sina mål.

Muslimska brödraskapet är en rörelse som växte fram av Hassan al-Banna med en klar politisk vision med Kalifatet som statssystem, där den religiösa eliten har stort inflytande på hur Sharia ska utövas som lagstiftning. Hans uppfattning om muslimer som tillhör hans modell är "frälsningsarmén för den omyndiga mänskligheten". Han berömde också den islamiska kolonin genom historien och uppfattade den som det bästa sättet att styra världen. Den var en antidemokratisk rörelse som hade likheter med det fascistiska systemet under Mussolinis tid. Efter avslöjande om hemligt terrororgan i Egypten förbjöds rörelsen och i dag även i många andra länder.

Al-Qaradawi har utvecklat strategin under åren, framför allt i hans bok ”Awlawiyat al-Haraka al-Islamiya” och boken ”Al-Din wa-al-Siyaasah”. Han talar om olika metoder för att nå den politiska makten bland annat Awlawiyat, prioritering av fiende, och, al-Tadarug, metod när det gäller att nå sina mål och al-muwazanat, balansen av nyttan när man tar politiska beslut.

Man fann också interna dokument som speglar denna strategi när man gjorde razzior mot ledande personer i rörelsen i Schweiz, USA och Egypten.

Dokumenten beskriver hur brödraskapet ska infiltrera politiska och samhälleliga organ. En sådan strategi kan man även finna i Al-Qaradawis europeiska fatwaråd, som ger klara rekommendationer att skapa parallella samhällen för sina medlemsorganisationer i Europa, bland annat de utpekade svenska organisationerna.

Svenska muslimska organisationer inom Muslimska brödraskapets inflytelsesfär poängterar inför svensk offentlighet att man vill vara med och spela en roll när det gäller att integrera nysvenskar och hjälpa till att forma det framtida Sverige i en positiv riktning, men man preciserar inte vad man menar med integration. Studerar man beslut från olika års deklarationer från det europeiska fatwarådet får man bilden att integration är identisk med muslimska brödraskapets vision för islam och muslimer och som förverkligas av utpekade organisationer.

I mina källor på arabiska finner jag också många personliga kontakter mellan ledande personer i den utpekade svenska huvudorganisationen och egyptiska och internationella organisationer. När man granskar olika interna dokument teologiskt, organisatoriskt och historiskt ser man hur det stämmer med hur ledande personer i de utpekade organisationerna har agerat.

Går man djupare in i dokumenten och källorna framträder bilden av dubbla budskap, eller det al-Qaradawi uttrycker som "vita lögner", för att skaffa sig en position och makt. Inför egna trosfränder i arabvärlden framställer svenska ledande personer i den utpekade organisationen bilden av Sverige som ett av de värsta exemplen, ett samhälle på fall som "muslimer" ska rädda och ta över när det är dags. Medan man hos svenska myndigheter och kristna samfund talar om dialog och bekämpning av olika fobier, integration och jämlikhet.

Sverige är ett av de mest statistiskt utvecklade länderna när det gäller tillit mellan människor och samhällets organ samt människor sinsemellan. En utmaning när ett sådant samhälle möter samhällen som färgas av pre-modernitet är användning av källkritik. Det måste vi bli bättre på när en politisk rörelse klär sig i en religiös dräkt med vita lögner som metod.

Sameh Egyptson, forskare och författare till "Vita heliga lögner"

Fler artiklar för dig