Debatt

Elisabeth Sandlund: Gott om bibliska argument mot dödshjälp

I motsats till vad Stellan Welin hävdar finns det åtskilliga argumentet mot dödshjälp att hämta i Bibeln. Den viktiga utgångspunkten är uppfattningen att varje människa bär på ett okränkbart människovärde, därför att han eller hon är skapad av Gud och avbild av Honom. Och att det är Gud, och bara Gud, som råder över liv och död. Att ett uttryckligt uttalande mot dödshjälp saknas i Bibeln har inget bevisvärde – det täcks gott och väl av förbudet mot att beröva en medmänniska livet.

Oregonmodellen marknadsförs nu som en modern form av dödshjälp där beslutet fattas och handlingen utförs enbart av personen som vill avsluta sitt liv. Men de principiella invändningarna har samma tyngd som när det gäller de metoder som tillämpas bland annat i Holland och Belgien. Till det kommer en lång rad praktiska hinder, bland annat att de preparat som förskrivs i USA sedan länge är avregistrerade i Sverige.

Fler artiklar för dig