10 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dubbelanslutning är inget nytt

United står i begrepp att som pingstförsamling även ansluta sig till EFS. Det hör till vanligheten att olika frikyrkoförsamlingar från olika samfund med olika teologi går ihop. Ett vanligt exempel är att exempelvis en pingstförsamling (som då står för en baptistisk och karismatisk teologi) går ihop med en församling inom Equmeniakyrkan (som praktiserar såväl troende- som barndop och även har en mer liberal inställning till bibeltrohet).

I de fallen har dubbelanslutning av en församling inte varit ett problem för pingst. Då undrar jag varför pingst ska ha problem med en församling som vill vara ansluten till både pingst och EFS?

Det handlar ju om att ge och ta och om en församling som både ska ha EFS och pingsts olika tillämpningar i sin församling och på exakt samma och lika premisser!

Så vad är problemet? Vi har ju massor av ekumeniska församlingar som är anslutna till olika samfund med olika teologi redan i dag. Det berörda samfundet påverkas väl inte av några få församlingars dubbelanslutningar med tanke på att varje samfund har rätt att kräva sin teologiska integritet!

Urban Ericsson, Sikfors

Fler artiklar från Debatt