Debatt

Tomas Samuel: Vad innebär egentligen böneutrop?

Före detta imamen Tomas Samuel: Det här är en direkt översättning av böneutropen i Sverige.

Varför finns det böneutrop och vad står de för? Genom att gå till de islamiska källorna kan vi få ett underlag som kan hjälpa besluts­fattarna att ta rätt beslut.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Observera att den här debattartikeln publicerades 2018.

I en demokrati behöver vi ta allas åsikter i beaktande. Därefter bör vi studera och analysera för att kunna förstå om åsikten passar in och harmonierar med ett demokratiskt samhälles värderingar.

Jag vill inte här i detalj ta upp vem som sagt vad när det gäller en framställan från moskén i Växjö att få använda högtalare för sina böneutrop. Jag har förstått att denna förfrågan har förstorats till att även beröra frågor som trygghet, integration och ett multikulturellt samhälle.

Det som motiverade mig att skriva den här texten var att biskop Fredrik Modeus tog upp att det finns en kunskapsbrist och hur denna brist kan vara orsak till att man räds att ta ett beslut.

Jag vill vara saklig och ge en förståelse för vad som ligger bakom ett böneutrop. Varför finns det böneutrop och vad står de för? Genom att gå till de islamiska källorna kan vi få ett underlag som kan hjälpa beslutsfattarna att ta rätt beslut.

Böneutropet kallas för ”Adhan” på arabiska och betyder ”information, pålysning”. Böneutropet kom till av i huvudsak två anledningar.

Böneutropet ska påminna människor om när det var dags att be. På den tiden fanns inga klockor med alarm. När den muslimska befolkningen ökade i antal så fanns ett verkligt behov av att påminna människor om de olika bönetiderna. Men det behovet existerar knappt i dag eftersom vi har armbandsur, klockor på väggar, och i våra mobiltelefoner.

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till "Umdat Al-Ahkam" som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh). I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop "Adhan". Jag citerar: "Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam). Böneutropet inleds med "takbir" genom att proklamera "Allaho akbar" för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet."

Detta bekräftas även av vad Koranen säger om profeten Muhammeds uppdrag i surah 9:33 (Surat Al-Tawbah): ”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.”

Läs mer: Moskén i Växjö får tillstånd för böneutrop: ”Vi skulle vilja ha ännu fler böneutrop”

Här följer en direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till framgång. Kom till framgång

Allah är störst. Allah är störst.

Det finns ingen gud utom Allah.

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras:

Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A’’oura på arabiska).

Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

I en hadith som återfinns hos Bukhari, bok 10, nummer 5 (en hadith är en utsaga från profeten Muhammed och Bukhari är den mest auktoritativa hadithsamlaren inom sunnitisk islam): Profeten Muhammed, islams profet sa om böneutroparen: ”Vem som än hör hans röst, om det så är en människa, jinn eller någon annan varelse, så kommer de att vittna till hans fördel på uppståndelsens dag”.

Böneutropet ska ske vid den exakta tiden för de fem bönerna.

Läs mer: Muslimska böneutrop – religionsfrihet eller tvångspåverkan?

Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag

Vid en första anblick ser det ut som att kyrkklockor och böneutrop är samma sak, men det är ett logiskt felslut kallat ”falsk likvärdighet”. Det uppstår när man antar att likhet mellan två saker ur en aspekt innebär att dessa två är samma sak. Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar.

Var och en är fri att tro hur han vill. Vi bor i ett fritt land. Men din frihet tar slut där min börjar. En av de enklaste rättigheterna är att ingen ska bli tvingad att lyssna på en trosbekännelse han inte tror på.

Jag har här gett en kortfattad sammanställning av vad ”Adhan”, det islamiska böneutropet står för. Min avsikt är att hjälpa människor att förstå innebörden i böneutropet. Beslutfattare kan dessutom undersöka de referenser jag har hänvisat till och därefter ta ett beslut som harmonierar med vårt samhälles värderingar.

Tomas Samuel, kristen apologet och f d imam

Läs också: Tomas Samuel var jihadist - nu berättar han om Jesus

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig