Debatt

Pingst: ”Be för Kongo och Sydsudan”

2 miljoner barn riskerar att dö av svält. Kyrkobesökare skjuts till döds. Människor arresteras och torteras utan rättslig grund. Vi måste be för fred, skriver fem representanter för Pingst FFS och biståndsorganisationen PMU.

I dag den 23 februari har påven Franciskus utlyst en internationell bönedag för fred, med fokus på den desperata situationen i Kongo och Sydsudan. Vi får rapporter från våra partner om det omfattande politiska våldet, kränkningar av mänskliga rättigheter och den svåra humanitära situationen i dessa länder. Vi vill nu uppmana svenska församlingar att delta i bönen och i ett fortsatt engagemang för fred.

Det var den 2 februari som påven utlyste en bönedag för fred i Kongo och Sydsudan. Datumet, den 23 februari, valdes eftersom det är den första fredagen i en hel fastevecka, i den stora fastan inför påsken. Påven har själv tvingats ställa in planerade resor till både Kongo och Sydsudan på grund av säkerhetssituationen i dessa länder.

Läs mer: Kardinalen: Be och fasta för fred nu på fredag

PMU har tillsammans med svenska pingstförsamlingar och våra partner på plats arbetat i många år i såväl DR Kongo som Sydsudan. Under hösten 2017 klassade Förenta Nationerna Kongo som en humanitär katastrof enligt den högsta klassningen, grad 3. Situationen är komplex och har många orsaker. President Kabila har under lång tid vägrat att utlysa val, vilket han enligt konstitutionen skulle ha gjort redan för ett par år sedan. För varje tidsgräns han passerar utan att göra detta ökar desperationen och hopplösheten i landet.

Befolkningen är sedan tidigare drabbad av ett brutalt våld som sprider sig alltmer, något som vi bland annat ser på Panzisjukhuset som får ta emot många kvinnor och barn som utsatts för grovt sexuellt våld.

Tidigare kunde detta våld härröras till rebellgrupper, men i dag har det blivit en del av en våldsspiral i samhället som ständigt eskalerar. Det rika landet Kongo, med sina mineralfyndigheter, har visserligen en lagstiftning för utvinning av rikedomarna, men eftersom den dels är svag och dels inte efterlevs är den illegala handeln med råvarorna utbredd, något som också bidrar till både korruption och våld. Enbart i Kasairegionen har 3 200 personen dödats under det senast året i olika konflikter.

Bristen på ett fungerande rättssystem med kännbara följder gör också att våldet blir svårt att stoppa. Samtidigt innebär matbristen att 7,7 miljoner människor svälter.

Läs mer: Tio präster arresterade i oroligheterna i DR Kongo

Också Sydsudan är ett land i konflikt. Sedan 2013, bara två år efter att landet blev en självständig nation, har det pågått ett inbördeskrig mellan presidentens och vicepresidentens trupper. Ett fredsfördrag finns, men det är inte förverkligat, och 2017 befann sig 4,5 miljoner sydsudaneser på flykt. Bara i Uganda bor omkring 1 miljon sydsudaneser som flyktingar och situationen utgör världens just nu snabbast växande flyktingkris. Som i alla kriser är det barn och kvinnor som drabbas hårdast.

Sydsudan är ett land med rika tillgångar på olja, men det har ändå en av världens fattigaste befolkningar. I höstas visade SVT:s Korrespondenterna en film om det arbete som pingstförsamlingen i Jönköping och PMU gör tillsammans med vår lokala partner för att bygga en väg som ska underlätta ma­ttransporter till människor som är drabbade av svält på grund av torkan. De bor så otillgängligt att de hittills knappast har kunnat få någon mat utifrån alls. Det är tack vare att kyrkan finns på plats som vi kan få kontakt med dem.

I både Kongo och Sydsudan finns pingströrelser med rötter i svensk mission, och tillsammans med dem driver PMU och svenska församlingar både humanitära insatser och utvecklingsprojekt. I Kongo arbetar den kände läkaren och pingstpastorn Denis Mukwege bland annat med att påverka landets politiker till att ta sitt ansvar för den demokratiska processen och respektera landets konstitution, och i Sydsudan har pingstledaren Isaiah Dau en avgörande roll i fredsförhandlingarna.

Vi vill nu uppmana svenska pingstförsamlingar, och alla andra kyrkor som känner ett engagemang för dessa länder, att delta i den globala bön som inleds i dag. Vi tror på bönens kraft att förändra människors attityder, och vi tror att bön gör skillnad. Ta med detta som ett böneämne fram till påsk, och ta gärna upp det i gudstjänsten nu på söndag. Tillsammans kan vi få vara med och be för fred i Kongo och Sydsudan.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Pingst FFS

Niclas Lindgren, direktor PMU

Agneta Kuhlin, internationell samordnare mission, Smyrna Göteborg

Bengt Klingberg, pastor och missionär, Jönköping Pingst

Niklas Piensoho, förståndare, Filadelfiakyrkan Stockholm

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig