06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svenska kyrkan och Israelbojkott

Leif Thybell har underlåtit att informera sig om det officiella programmet för Sjöviks­seminariet i juni, där Omar Barghouti aldrig har varit aktuell.

Svenska kyrkan är tydligt för differentiering, det vill säga åtskillnad mellan illegalt ockuperat område och vad som är Israel enligt 1967 års gränser. Eventuella ekonomiska påtryckningsmedel mot Israel begränsar sig till ockuperat område. Enskilda personer i Svenska kyrkan tar däremot tydligt ställning för BDS.

Anna Karin Hammar, präst, Svenska kyrkan och teol dr

Fler artiklar från Debatt