Debatt

Konvertiters rätt till asyl i Sverige måste prövas

Den som lever som en kristen måste betraktas som en kristen.

Professor Martin Kroon argumenterar för ett "bäst före datum" för omvändelse till kristen tro. Den som blir kristen först sedan han haft sin första intervju med Migrationsverket skall fråntas sin rätt till skydd enligt "Konventionen om mänskliga rättigheter" och gällande svensk lagstiftning.

Det grundläggande motivet som presenteras är att ett antal personer sannolikt ljuger om sin omvändelse och att detta enklast och billigast åtgärdas genom att skicka ut alla – sanna som falska konvertiter – till lidande och död i länder med sharialagstiftning.

Läs mer: Robusta asylprinciper nödvändiga

Principen som sådan syns intressant att tillämpa generellt i Sverige i dag, med de betydligt allvarligare problem som vi har med den skenande brottsligheten, än om några falska konvertiter får uppehållstillstånd här.

Vi kan uppnå ett synnerligen robust och effektivt rättssystem om våra domstolar för säkerhets skull rationellt och snabbt dömer alla som åtalas till det straff åklagaren yrkar på. Vi vet ju att många åtalade ljuger i rätten och vi får därför inte ta risken att någon på sådant sätt undgår straff. Då behövs inga kostsamma försvarsadvokater heller.

Nu är det ju så att Migrations­överdomstolen och Sverige, skrämmande nog, redan testat den Kroonska modellen och fått nej. Europadomstolen underkände i dom 436111/11, daterad 2016–03–11, Sveriges vägran, att pröva en asylsökandes konvertering, och klassade den som olaglig. Religionsfriheten sitter bevisligen synnerligen trångt hos de rättsvårdande myndigheterna i det här landet.

Det finns en betydligt enklare lösning på trovärdighetsfrågan. Sverige tillämpar redan i dag tidsbegränsade uppehållstillstånd. I samband med ansökan om förlängning så kan Migrationsverket på nytt pröva konverteringen. Det blir upp till den sökande att trovärdigt påvisa sig ha levt och fortfarande lever som en kristen, deltar i gudstjänster och bekänner sin tro liksom att denne inte tillämpar ramadan eller besöker moskén. Den som lever som en kristen måste betraktas som en kristen.

Kristna är i dag den grupp av människor här i världen som är mest utsatt för förföljelse för sin tro. De är våra systrar och bröder i Herren och vi måste stå upp för dem och deras rättigheter.

Christer Angerbjörn, Bonässund

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig