Debatt

Bra med nyanserad dödshjälpsdebatt

Både jag och Ingemar Engström, sakkunnig vid Statens medicinsk-etiska råd (Smer), är överens om behovet av en nyanserad debatt i dödshjälpsfrågan. Jag välkomnar att han betonar detta i det uppskruvade debattklimat som ofta råder kring laddade medicinsk-etiska frågor.

Engström menar att jag felciterar honom i min artikel (6 februari) när jag återger hans beskrivning (Aktuellt 3 januari), av motstånd till legaliserad dödshjälp som en "oreflekterad hållning", samt att detta är något som därmed tillskrivs majoriteten av den svenska läkarkåren. Men i debatten sa han ordagrant: "Jag som de flesta läkare hade den mera oreflekterade hållningen att det där kan inte vara okej. Att det strider mot läkareden och att det strider mot sjukvårdens uppgift" (min kursivering).

Även om Engström vill ta människors oro på allvar avvisade han i Aktuelltdebatten invändningen från Läkarförbundets ordförande mot Oregonmodellen som innebär att hälften av de som ansöker om dödshjälp gör det för att inte ligga anhöriga och samhället till last, med att "det är helt fel". Men tittar man i årsrapporterna för Oregon Death with Dignity Act och för den officiella statistiken över Oregonmodellen anger 48,9 procent (2016) och 55,2 procent (2017) av patienterna att de inte vill ligga sina anhöriga och sjukvården till last. Läkarförbundets ordförande hade rätt.

Frågan om dödshjälp lär fortsätta debatteras. Och jag är väl medveten om den variation av uppfattningar i frågan om dödshjälp som finns bland Smers rådsmedlemmar. Samtidigt har den senaste tidens signaler från Smers representanter varit i en bejakande riktning.

Ett exempel var den etikdag i december 2016 där de flesta inbjudna talarna, däribland de två huvudtalarna från USA respektive Kanada, uttryckte sig positiva till dödshjälp, vilket noterades av bland annat Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed.

Smers kunskapssammanställning från i höstas är dock ett bra exempel på hur olika röster ges lika utrymme. Även den debatt som Svenska evangeliska alliansen är med och arrangerar den 22 mars och där Smers ordförande är moderator, är ett sådant exempel.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig