Debatt

Hög tid ingripa mot Indien

Förföljelse av kristna ökar i världens största demokrati. Indien återfinns numera bland de värsta länderna i världen. EU och Sverige har en moralisk förpliktelse att agera, skriver Lars Adaktusson.

Indiska kristna protesterar mot förföljelsen, som pågått i flera år men som blir allt värre. Såväl EU som Sverige har ett ansvar att ingripa.

Att förföljelsen av kristna inte enbart äger rum i muslimska och kommunistiska länder blir uppenbart för var och en som tar del av rapporterna från Open Doors. Av organisationens årliga sammanställning, World Watch List, framgår att förföljelsen av kristna i dag är ett globalt problem.

En tydlig illustration på detta är att Indien numer återfinns bland de värsta länderna i världen när det gäller religionsförföljelse. Att kyrkoledare mördas, kyrkor vandaliseras och kristna utsätts för våld och trakasserier har dessvärre blivit en del av vardagen i Indien. Bakom dåden finns i de allra flesta fall hinduiska extremister.

Det faktum att människor angrips eller diskrimineras av den enda anledningen att de har en kristen tro måste alltid fördömas, även om övergreppen sker i länder som av omvärlden klassas som demokratier. Omkring två procent av Indiens befolkning, närmare 30 miljoner människor, definieras i dag som kristna. Omfattande trakasserier och övergrepp mot personer i denna befolkningsgrupp gör Indien till det land i världen där förföljelsen av kristna just nu ökar snabbast.

Läs mer: 23 attacker mot kristna i Indien under julen

Enligt officiella företrädare och myndigheter är de bakomliggande faktorerna till religionsförföljelsen många och komplicerade. Detta hindrar inte att ansvaret faller tungt på landets politiska ledning och ytterst på den sittande regeringen. Tyvärr tycks denna regering ta lätt på de grava människorättsbrott som det handlar om, i stället för att erkänna och motverka problemen bidrar regeringens företrädare till att underblåsa förföljelsen av Indiens kristna.

Ett dystert exempel på detta är att regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP), just nu överväger att införa en lagstiftning som förbjuder människor att konvertera. Liknande förbud finns i dag på delstatsnivå i Indien, i september förra året blev Jharkhand den sjunde delstaten att införa repressiv och diskriminerande lagstiftning när det gäller den mänskliga rättigheten att byta religion.

Läs mer: Ökat hot från hinduer mot kristna

Enligt människorättsorganisationer och politiska bedömare är det inte en tillfällighet att kränkningarna av religionsfriheten och förföljelsen av kristna har ökat sedan BJP-partiet och premiärminister Narendra Modi kom till makten 2014. BJP är i själva verket en politisk gren av den extrema hindunationalistiska rörelsen RSS, Rashtriya Swayamsevak Sang. Rörelsen verkar för att göra Indien till en renodlad hinduistisk stat där det inte finns plats för andra religioner. Enligt RSS-ledaren Rajeshra Singh ska Indien före 2021 vara ”befriat” från kristna och muslimer.

Trots detta uttalade mål, trots den direkta kopplingen till den hindunationalistiska rörelsen RSS, väljer premiärminister Modi och hans regering att förneka förekomsten av religionsförföljelse. Detta förnekande har jag själv stött på i samtal med företrädare för den indiska regeringen och det är uppenbart att grundläggande religionsfrihet i dag inte är självklar i världens största demokrati.

Läs mer: Paul Varma får inte återvända till Maldiverna på grund av kristna tron

Det är illavarslande och djupt beklagligt, samtidigt är det viktigt att Europeiska unionen i situationer som dessa inte vacklar i försvaret av mänskliga fri- och rättigheter. Indien är ett av EU:s viktigaste partnerländer, demokratisk värdegemenskap är grunden för de nära relationer som utvecklats genom åren och kontakter på såväl politisk som ekonomisk nivå är omfattande. Just i dessa dagar pågår förhandlingar om ett än närmare samarbete i form av ett nytt frihandelsavtal.

Mot bakgrund av detta är det angeläget att kränkningarna av religionsfriheten tas upp direkt med företrädare för den indiska regeringen. I förhandlingarna om fördjupade handelsrelationer måste den allvarliga situationen för Indiens kristna och muslimska befolkningsgrupper bli en prioriterad fråga. Att EU för in respekt för mänskliga rättigheter i förhandlingar om handels- och utvecklingssamarbete sker inte sällan i relation till auktoritära stater, nu måste det ske även i relation till Indien.

Läs mer: Indien: Myndigheter tvingade tio kyrkor att stänga

Europeiska unionen är världens största handelsblock, att inte använda den positionen till att försvara det indiska folkets religionsfrihet vore ett allvarligt svek. EU har en moralisk förpliktelse att agera, och när Storbritanniens regering nu lovar att ta upp frågan direkt med Indien, bör fler länder följa efter. Det är hög tid för den rödgröna regeringen att för en gångs skull stå upp för grundläggande religionsfrihet och tala klarspråk om den indiska regeringens förföljelse av kristna. Just nu finns en möjlighet att göra skillnad.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig