Debatt

KDU: Ett förbud är en attack mot religionsfriheten

Lika orimligt som att förbjuda kommunala skolor för att vissa fungerar dåligt, skriver representanter från KDU.

1 av 3

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor. De säger att den svenska skolan måste präglas av de värderingar och principer som finns i vår svenska grundlag. Att förbjuda religiösa friskolor för att de skulle strida emot värderingarna i svensk grundlag säger dock emot sig självt.

I Sveriges äldsta grundlag, regeringsformen, inkluderas grundläggande fri- och rättigheter så som religionsfrihet. Ett förbud blir en attack mot religionsfriheten. Inte bara det, utan det blir också en attack mot föräldrars rätt att ansvara för sina barns uppfostran och skolgång.

Dessutom strider ett förbud mot religiösa friskolor mot Europakonventionen. Europakonventionen fastslår att när det kommer till utbildning måste staten "respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse".

Socialdemokraterna menar att friskolor med religiösa inslag måste förbjudas på grund av att de ökar segregationen och blir ett integrationsproblem. Att det har funnits konfessionella skolor bryter mot skollagen, genom att dela upp flickor från pojkar i undervisningen är naturligtvis fel, men den stora majoriteten av de religiösa friskolor är kristna friskolor med ordning, arbetsro och goda kunskapsresultat. Den stora majoriteten orsakar inte några problem, så varför förbjuda de friskolor som sköter sig, för att vi har fått höra om muslimska friskolor som skapar problem? Vi i KDU säger i stället: stäng de dåliga skolorna, och behåll dem som är bra.

Att förbjuda alla religiösa friskolor för att vissa inte är bra är lika orimligt som att förbjuda alla kommunala skolor utifrån att vissa av dem fungerar dåligt. Vi i KDU kommer fortsätta att försvara elevernas rätt att själva välja vilken skola de vill gå på oavsett om den är kommunal, fristående, religiös. Vi kommer fortsätta att försvara det fria skolvalet och religionsfriheten, och vi tänker byta ut statsminister Stefan Löfven och socialdemokraterna i valet den 9 september.

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU

Amanda Nordbö, utbildningspolitisk talesperson för KDU

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig