28 november 2020

En tidning på kristen grundDebatt

SD: Pausa nya religiösa friskolor

I väntan på nya regler ska nyetabering pausas, men att straffa välfungerande skolor är fel, skriver tre sverigedemokratiska riksdagsledamöter.

Viktigt i vårt demokratiska samhälle är att det finns en god och bred palett av utbildningsformer, pedagogiska uttryck och stimulerande miljöer. I Sverige finns såväl konfessionella som icke-konfessionella skolor, som alla måste uppnå samma nivå och uppfylla läroplanen. En gemensam nämnare för kristna friskolor runt om i landet är en generellt hög nivå på utbildningen och hög popularitet. Skolorna är populära både hos människor som är troende kristna, men också icke-troende, men som söker sig till de kristna friskolorna för utbildningskvalitén och den goda studiemiljön. Detta är något vi ska vara stolta över och beakta i de ramverk och mål politiken ställer upp.

Vi ska ha god ordning och reda och tillsyn över att alla skolor i landet håller sig till läroplanen och håller en god kvalitet, det gäller såväl offentliga som friskolor. Varken konfessionella, eller icke-konfessionella skolor ska tillåtas spåra ur. Därför har vi föreslagit en tillfällig paus av nyetablering till dess att nytt regelverk är på plats. Vi kan samtidigt inte ställa upp på att bestraffa och förbjuda de kristna friskolor som upprätthåller en god studiemiljö och har ett stort stöd bland allmänheten och ett skarpare regelverk ska inte rikta udden mot dem. Där går Socialdemokraterna vilse i regleringsskogen.

När Socialdemokraterna å ena sidan talar sig varma för tolerans och religiösa uttryck främmande det svenska samhället såsom böneutrop, är det anmärkningsvärt att man drar alla religiösa friskolor över en kam och straffar de skolor som har en välfungerande verksamhet och en god undervisning. Varför ska dessa skolor kvävas i stället för att uppmuntras att blomstra, stödjas och kunna bidra med goda exempel. I en tid när studieresultaten sjunker alltmer så är det märkligt att socialdemokraterna vill förbjuda flera av de skolor som presterar bra och lockar många elever, inte sällan kristna friskolor. Det är särskilt anmärkningsvärt att Stockholms skolborgarråd Olle Burell som också är kyrkopolitiker och borde stå upp för kristna värden, vill diskriminera och stoppa all nya uthyrningar av stadens lokaler till aktörer som vill driva konfessionella friskolor.

Under den senaste tiden har det riktats mycket kritik mot religiösa friskolor och i vissa fall har kritiken varit rättfärdigad. När man märker att skolor bryter mot det regelverk som man har satt upp, så måste man med tydliga riktlinjer begränsa skolor som upprepade gånger bryter mot regelverket som är satt, så att eleverna inte går miste om den utbildning som är utlovad. Att införa ett generellt förbud mot alla religiösa friskolor är dock helt fel sätt att handskas med problemen. En läkare botar inte en förkylning genom att amputera ett ben.

Kristendomen har under en mycket lång tid varit sammansvetsad med det svenska samhället och skolväsendet, kristna traditioner och etik man finner inom kristendomen har format det samhälle vi i dag lever och verkar i. I skolans läroplan står det uttryckligen att skolans värdegrund ska överensstämma med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Sverigedemokraterna ser det därför som fundamentalt att man fortfarande ska ha en chans att söka sig till en skola som har en kristen identitet.

Stefan Jakobsson, riksdagsledamot utbildningspolitisk talesperson (SD)

Aron Emilsson, riksdagsledamot och ordinarie ledamot i kyrkostyrelsen (SD)

Julia Kronlid, riksdagsledamot och ersättare i kyrkostyrelsen (SD)

Fler artiklar