Debatt

Kristen etik är alltid trendig

Min analys som framtidsstrateg är att den kristna värdegrunden är helt central för Kristdemokraterna och alltid kommer vara i ropet, skriver Isabelle Waldenvik.

Det finns ett starkt behov av att upprätta de kristna värdena som samlande kraft och grundsten för samhället, skriver Isabelle Waldenvik. Foto ben curtis/TT
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Det har sedan länge pågått en diskussion – både medialt och hemma i stugorna – kring huruvida Kristdemokraterna bär upp den kristna etiken genom dess politik och framtoning. När jag möter väljare förstår jag att förslag om namnbyte på partiet, och känslan av att vissa partiföreträdare helst vill prata förbi “krist-” och det kristna perspektivet, skapar osäkerhet och lämnar frågetecken kring partiets roll i framtiden.

Det finns en generell trend i svensk politik, inom alla partier, att gärna pratar om samma frågor som alla andra och vara väldigt känslig inför den mediala vinden och vad medborgarna/väljarna verkar vilja höra just nu.

I mitt arbete med omvärldsanalys och trendspaning är en grundläggande insikt den att det nästan alltid finns en mottrend till alla trender, och ibland är det just mottrenden som är mer intressant än den aktuellt största/allmänt kända trenden tycks vara. Jag som ung kristdemokratisk politiker och framtidsstrateg vill därför vara tydlig med att den kristna värdegrunden är helt central för oss kristdemokrater och därtill alltid kommer vara trendig!

Kristdemokraterna bildades i en tid då den kristna värdegrunden och gemenskapen var hotad. Drivkraften var att värna den etik som format våra grundlagar, synen på människans unika värde och kraften i de nära gemenskaper, som har sin utgångspunkt i det bibliska budskapet om att sätta andra före sig själv, att värna familjen och investera i relationer och människor. För att dra en parallell till EU som ju också bildades i en tid av splittring – där de kristdemokratiska grundarna ville ena Europa – sammanfattades detta i att ”etiken aldrig kan vara att makt ska gå före rätt”.

I Sverige breder sekularismen ut sig och kyrkan har i många avseenden mist sin roll som existentiell översättare. Det är en utveckling som vi talat om ett tag nu, men låt oss inte ta miste och tro att detta är hela sanningen. Det finns också en stark, och kanske mer intressant, mottrend som egentligen grundar sig i varje människas andliga behov av mening.

I ett arbete där jag skrivit om "framtidens lokala demokrati och samhällsutveckling" blev trenden "pluralistisk meningsfullhet" tydlig, där mina referensgrupper (som bestod av icke troende akademiker) menade att detta är en av de starkaste trenderna att påverka samhällsutvecklingen. Människor söker efter mening och värden att betrakta världen utifrån och hittar den i andra sammanhang än kristendomen: i mat (veganism/olika dieter) i naturen (miljörörelser och så vidare). Till skillnad från tidigare ser vi i dag att människor är mer flyktiga i sina beteendemönster, samtidigt som vi har ett samhälle med bredare mångfald och heterogenitet än tidigare – både beroende på ökad levnadsstandard och möjlighet till fler och mer livsstilsval, men också ökad migration och invandring. Detta medför att vi i dag och i framtiden ser en samhällsutveckling som spretar och är svårare att hålla samman.

Ur mitt perspektiv finns därför ett starkt behov av att upprätta de kristna värdena som samlande kraft och grundsten för samhället. Kristdemokraternas uppgift är att driva den utvecklingen, däri ligger vår legitimitet. Jag vill inte att våra väljare uppfattar oss som mer upptagna med att inte verka "för kristna", och distansera oss från kyrkan, än vi är beredda att kliva in och stå upp för det kristna perspektivet i svensk politik. För det går att framhålla den kristna värdesynen och vårt historiska kulturarv utan att bli religiös eller exkluderande.

I en tid då vårt samhälle som mest behöver det kristna ramverket att förankra demokratin och samhällsutvecklingen i vill jag vara tydlig med att jag, och många kristdemokrater med mig, kommer att stå upp för vår kristdemokratiska värdegrund. Jag är en ung politiker och framtidsstrateg som menar att den kristna etiken och värdegrunden alltid kommer att vara trendig.

Isabelle Waldenvik, riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Skaraborg

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig