08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hoppas inte min hashtagg sprids

#kristnasomgårtillkyrkan är en hashtagg som borde vara lika konstig som #barnsomleker, #doktorersomställerdiagnos, #hundarsomskäller, #fiskarsomsimmar #vattensom­ärblött och så vidare. Med andra ord något självklart.

När jag växte upp, gick det nog att räkna på hälften av högerhandens fingrar, de söndagar vi inte var i kyrkan. Någon söndag under vårvintern (den femte årstiden i Jämtland) åkte vi skidor i fjällen i stället för att gå på gudstjänst. Annars var det aldrig något resonemang om att fira gudstjänst eller inte, det gör man om man är kristen.

Tänk om alla som kallar sig för kristna i Sverige skulle fira gudstjänst varje söndag!

Va? Gör de inte det? Hur tänker man då?

Vi har accepterat ett tankesätt i kyrkorna där man kan vara kristen utan att regelbundet fira gudstjänst.

Jag ser på tv-gudstjänsten.

Jag läser Bibeln själv.

Jag går en bönepromenad.

Jag lyssnar på lovsång.

Jag har en tro ändå.

Inget av detta är fel men Bibelns beskrivning av de kristna var att man möttes ständigt till gudstjänst och gemenskap.

Kristen kan man bara vara tillsammans. Vårt land är i desperat behov av evangelium. Våldet ökar, ensamheten ökar, psykisk ohälsa ökar med mera. Vi ber och arbetar med att nå ut med budskapet i våra kyrkor.

Men hur ska den vanlige svensken få tag i Jesus om inte ens de som säger sig tro på honom kan tänka sig att fira hans uppståndelse tillsammans två timmar varje vecka?

Jag tycker det är tråkigt i kyrkan.

Musiken är för gammal/ny eller för hög/låg.

Undervisningen är för tunn/djup.

För lite/mycket karismatik.

Det kan finnas många orsaker varför man inte regelbundet firar gudstjänst. Men inget av det blir bättre av att man stannar hemma.

Jag hoppas inte min nya hashtagg blir populär. Nej, låt oss alla som tror på världshistoriens viktigaste händelse: Jesu uppståndelse från det döda. Fira tillsammans i de olika kyrkorna varje söndag.

Söndagen är veckans fest! Och den blir bättre om jag är med. Jag behöver gudstjänsten och gudstjänsten behöver mig.

Staffan Hellström, pastor home church Karlstad/Forshaga

Fler artiklar från Debatt