13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utan väckelse är demokratin hotad

Vi bör också be för våra folkvalda.

Årets valrörelse är igång och mycket talar för att den kommer att bli annorlunda. Somliga politikers uttalanden visar på det. När Socialdemokraterna presenterade partiets valstrategi i januari sa valgeneralen John Zanchi till Aftonbladet: "Vi har en politisk dagordning i dag som i någon mening är auktoritär. Det finns i väljarkåren i dag en önskan om att någon ska ta kontrollen över samhällsutvecklingen."

Efter att Håkan Juholt blivit ambassadör på Island intervjuades han i Svenska Dagbladet (17 oktober): "Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100 procent säker. Vi håller på att avveckla demokratin!" För det fick han mycket kritik. Men när Juholt lämnat den politiska hetluften här hemma kunde han säga det som politiska kolleger troligen också kände till men inte vågat uttrycka. Är demokratin hotad, som allt fler oroas över? Politiska förslag och beslut, som går i den riktningen, saknas inte. Ett exempel är civilminister Ardalan Shekarabis (S) hållning, som utan saklig grund, endast utifrån eget tyckande, vill förbjuda konfessionella skolor.

Under mars har ett förmodat hot mot demokratin aktualiserats i olika medier. Teresa Küchler skriver i SvD (4 mars) om Martin Selmayr, generalsekreterare för EU-kommissionen: "År 2014, när han precis tillträtt som Jean-Claude Junckers kabinettschef, alltiallo och stundom de facto ställföreträdande – gick Selmayr helt sonika in i Brysselveteranen Cecilia Malmströms dokument och strök och skrev om några meningar i ett svar som EU-parlamentet begärt av Malmström ... Om inte detta är ett demokratiproblem – så vet inte jag vad som vore det."

Den 24 mars dominerades Svenska Dagbladets förstasida av Facebooksymbolen och rubriken: "Hotet mot demokratin". I SvD (1 april) uttalar sig prorektorn vid Lund universitet, Sylvia Schwaag Seger: "I en rapport från Novus 2017 kunde en av tio tänka sig att Sverige styrdes av en ledare som inte behöver bry sig om allmänna val. Fyra av tio ansåg att det vore bättre om experter fattade beslut i stället för politiker.

För 20 år sedan var vi rätt säkra på att demokratin var det som var mest framgångsrikt. I en programserie i SVT1 undersöker Jan Scherman om demokratin kan vara hotad. Där framgår att 4 av 10 politiker anser det. De erkänner att partierna blivit mer toppstyrda och att klyftan mellan politiker och allmänhet vidgats.

Våra demokratiska värden har formats och växt fram under de senaste 150 åren, en tid då vi också haft andliga väckelser. Nu är vi i en annan tid utan påtaglig väckelse. Det är en oroande utveckling och jag tror inte den kan stoppas om vi inte får en samvetsväckelse med det kristna korset i centrum. Säger det inte att vi i dag behöver be Gud att sända en sådan väckelse, och som måste börja med oss kristna (1 Petr. 4:17). Vi bör också be för våra folkvalda och uppmuntra kristna politiker att inte kompromissa med sin tro (1 Tim. 2:1-4). Tiden är kort! Låt oss i alla församlingar, varje vecka, be om andligt regn över Sverige denna vår.

Claes-Göran Bergstrand, pastor

Fler artiklar från Debatt