Debatt

Anders Malmstigen: Belys internationella frågor i valrörelsen

Så älskade Gud världen. Du och jag behöver höja våra röster så att vi får en valrörelse som visar att världen är större än Sverige, skriver Anders Malmstigen.

Vi kan inte ensamma ändra på de strukturer som placerar stora delar av mänskligheten i marginalerna. Men vi kan som individer och tillsammans som kyrkor och organisationer sätta världen först och kräva att våra beslutsfattare också gör det, skriver Anders Malmstigen.

I kampanjen #hjärtavärlden tar vi på Svenska missionsrådet och 50 andra svenska organisationer ställning mot hat och inskränkt nationalism och säger ja till fred, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling för alla. Gud älskar världen. Var med och gör det du också!

Den 9 september är det val i Sverige. Vi står i startgroparna för en intensiv valrörelse. Många frågor står på spel. Hur ska det bli med skolan? Med sjukvården och jobben? Vilken sorts regering kommer vi att få? En som vågar ta in de globala perspektiven på riktigt i svensk politik eller en som väljer att dras med i den nationalism och protektionism som vi ser växa över världen?

Det är en delvis skrämmande utveckling vi ser: I USA sätter presidenten America first. I Syrien fyller kriget åtta år. I Ryssland vinner en president som inte tillåter demokratiska val. Politiska beslut i Europa och andra delar av världen begränsar och misstänkliggör föreningsverksamhet, religiösa­ samfund och journalisters granskning av makten.

Men världen är också fantastisk! I vårt arbete med internationell utveckling får vi vara med där förändring sker. Vi möter människor som organiserar­ sig för att kräva sina rättigheter. Vi ser skolor som byggs om för att klara översvämningar. Och vi lär oss hur samarbeten mellan religiösa ledare skapar tryggare samhällen.

Samtidigt står vi inför komplexa globala utmaningar som kräver uthålligt internationellt samarbete. Det handlar om människor på flykt, klimatförändringar, terrorism och mycket mer. Makthunger, korruption och en brist på kärlek till sin nästa ligger bakom många av de konflikter vi ser flimra förbi på våra mobiler.

Vad som händer i världen har att göra med dig och mig och hur vi lever våra liv i det lokala, men också hur våra val får konsekvenser i det globala. Hur stort är ditt bidrag till den växthuseffekt som orsakar massiva översvämningar i Bangladesh? Vilken livslängd har din mobil jämfört med de människor som jobbar i kobolt-gruvan i DR Kongo?

Vi kan inte ensamma ändra på de strukturer som placerar stora delar av mänskligheten i marginalerna. Men vi kan som individer och tillsammans som kyrkor och organisationer sätta världen först och kräva att våra beslutsfattare också gör det. Vi är många som inser att Sverige är en del av världen.

En Sifo-undersökning visar att sju av tio svenskar vill att svenska politiker tar hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder. Åtta av tio vill höra politiker prata mer det.

Hundratusentals samlas med oss i de femtiotalet organisationer som står bakom kampanjen #hjärtavärlden. Det är ett initiativ som vi tagit fram tillsammans inom plattformen Concord Sverige för att under valrörelsen sätta ljus på de internationella frågorna.

Vi tar inte partipolitisk ställning. Med vår samlade erfarenhet av internationellt bistånd och utvecklingspolitik har vi politiska förslag som vi tror att Sverige och vår värld behöver. På www.hjartavarlden.nu kan du läsa våra manifest om civilsamhällets utrymme, klimat, migration- och flyktingpolitik, bistånd, feministisk utrikespolitik och Agenda 2030. Håller du med är det bara att dela #hjärtavärlden i dina egna flöden.

För mig blir vårt uppdrag i Guds mission extra tydligt i de globala frågorna. Det är viktigare än någonsin att vi som kyrkor och organisationer står upp för vårt gemensamma globala ansvar att främja mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet i alla politiska, sociala och ekonomiska vägval.

Har du tillgång till en predikstol? Använd den för att #hjärtavärlden­ minst en gång före 9 september. Saknar du predikstol? Använd ditt köksbord. Engagera dig i sociala medier eller IRL (i det verkliga livet) med dina vänner, på din skola eller ditt jobb.

För så älskade Gud världen att han sände Jesus för att människor skulle få liv, liv i överflöd. Hur ser din egen kärlek ut till den värld Gud har satt oss att förvalta? Vi uppmanar:

  • politiker: Ge oss en valrörelse bortom den inrikespolitiska debatten!
  • journalister: Ställ frågor om partiernas program för en hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras!
  • ledare och medlemmar i kyrkor och samfund: Stå upp för vår gemensamma värld i predikningar, samtal och debatter!
  • väljare: Rösta med hjärtat, för den värld som du tror på!

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig