31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Daniel Fält: Ljud man ogillar upplevs som starkare

Eftersom upplevelsen av ljud är så viktig, behöver vi bredda diskussionen om lovsång till att handla om mer än bara ljudvolym.

Frågan om ljudnivån i gudstjänsten är ständigt aktuell, men blir lätt infekterad och leder till hårda samtal och ståndpunktstagande. Dagen publicerade en artikel 24 april, "Läsare vittnar om tinnitus efter lovsången i gudstjänsten". I den nämns debatten kring ljudvolymen under gudstjänsterna, och jag vill kommentera och fördjupa samtalet som förs i ämnet.

Jag har varit organist och lovsångsledare samt suttit i musikråd i några församlingar de senaste åtta åren, två av dem som anställd församlingsmusiker. Därför har jag hamnat i samtal om detta gång på gång. Jag får ofta höra att många upplever ljudet under gudstjänsten som alldeles för starkt, och ibland går det så långt att man hotar med att gå ur församlingen om inget görs. Det jag efterlyser är öppna och tillåtande samtal kring denna fråga, i stället för kritik som kastas i affekt mot ljudtekniker, eller anonymt till församlingens pastor.

Vad många missar är att olika ljud upplevs som olika starkt beroende på dess typ. Ljud med högt decibeltal upplevs förstås ofta som starkt, men vi har olika fysiologisk kapacitet. Men upplevelsen av ljudets styrka beror på fler saker än decibeltalet. En rörig ljudbild kan upplevas som starkare än den faktiskt är. Våra öron är mer eller mindre känsliga för olika frekvensområden. Om ljudbilden i kyrk­salen inte fungerar (vilket oftast beror på att kyrksalen är byggd och anpassad för en annan tid) blir öronen tröttare än om vi hade hört samma sak med samma ljudvolym men med en god ljudbild.

Ännu en aspekt är att ljud man inte tycker om lättare upplevs som starkare än det faktiskt är. Därför kan det vara värt att rannsaka sig själv om det är musiken man inte tycker­ om, och hur det påverkar upplevelsen av ljudnivån.

Eftersom upplevelsen av ljud är så viktig, behöver vi bredda diskussionen till att handla om mer än bara ljudvolym. Kan man göra något åt akustiken i kyrksalen? Är det många som upplever ljudet som för starkt, eller är det bara några få? Låt oss föra dessa samtal med en mjuk och kärleksfull ton, och med rätt fokus. Jesus kommer först, resten är sekundärt. Det handlar om att hitta praktiska former som inte hindrar vårt huvudsakliga uppdrag, att ära Jesus och göra honom känd.

Daniel Fält, musiklärare och musiker

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar