02 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ni sviker sexslavarna, KD!

Det borde vara självklart att Sverige tar sitt ansvar och markerar kraftfullt mot de svenska män som reser utomlands för att exploatera de allra svagaste, skriver Josephine Appelqvist och Anna Sander, grundare av hjälpföreningen Talita som hjälper kvinnor ur sexhandel.

Den svenska sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa människohandel men den har också haft en betydande normativ effekt i vårt samhälle, vilket vi menar att ett förbud mot sexköp utomlands också skulle ha haft, om Kristdemokraterna bara hade haft modet att backa upp det, skriver Josephine Appelqvistoch Anna Sander från Talita.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Nyligen beslutade Kristdemokraterna att inte stödja regeringens förslag om att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Därmed svek partiet alla de kvinnor som på grund av fattigdom och sexuella övergrepp tvingats in i människo­handlarnas klor och som just nu köps och säljs som sexslavar runtom i Europa.

750 kronor är entréavgiften till en av Tysklands alla bordeller. I priset ingår sex samlag med kvinnor man själv väljer. 750 kronor fördelat på sex fullbordade sexköp är 125 kronor per samlag. Kvinnorna får betalt först efter avdragen provision till bordellägaren och då pratar vi om lagliga och statligt reglerade bordeller belägna bara en och en halv timmes flygresa ifrån Sverige.

Det är inte hemmafruar eller studenter som erbjuds till försäljning, utan på de tyska bordellerna dominerar kvinnor från Rumänien och Bulgarien. Det handlar om kvinnor från fattiga förhållanden som vill kunna ge sina barn en trygg uppväxt eller bekosta sina föräldrars mediciner. Inte sällan har de en historik av sexuella övergrepp. I prostitutionen utsätts de för sexualiserat våld om och om igen och löper risk att få skador för livet.

Läs replik: Kd vill exportera sexköpslagen

När tysk polis nyligen slog till mot 62 bordeller greps flera människohandlare som tvingat hundratals kvinnor och transpersoner från Thailand till Tyskland. Enligt polisen hade de tjänat miljontals euro medan brottsoffren inte fått behålla några pengar alls. Det är så här det ser ut i Europa i dag, och inte bara i Tyskland. I schweiziska drive in-bordeller parkerar sexköparna i bås som för tankarna till hästspiltor och där har de sedan sex med kvinnan de plockat upp.

I en globaliserad tidsålder med öppna gränser och fri rörlighet anser vi på Talita, som dagligen möter kvinnor som utnyttjats i sexhandeln runtom i Europa, att det borde vara självklart att Sverige tar sitt ansvar och, genom en utvidgad lagstiftning, markerar kraftfullt mot de svenska män som reser utomlands för att exploatera de allra svagaste.

Men Kristdemokraterna håller inte med. Skälet är, enligt partiets gruppledare Andreas Carlson, att en lagändring riskerar att bli ”ett slag i luften”. In i det sista övervägde de att stödja förslaget men beslöt sedan att, liksom resten av alliansen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, rösta nej – ett beslut som alltså ledde till att förslaget inte kunde läggas fram inför riksdagen.

Kristdemokraterna lyssnade på lagrådet, som sågade regeringens förslag med hänvisning till att det kunde leda till att andra stater utvidgar sin jurisdiktion till att omfatta Sverige. Länder som kriminaliserar abort skulle kunna besluta sig för att lagföra medborgare som utfört aborter på svenska sjukhus och länder som förbjuder homosexualitet skulle kunna lagföra medborgare för homosexuella handlingar de utfört här. Vi menar, i likhet med justitieminister Morgan Johansson, att detta resonemang är långsökt.

För det första har Sverige sedan länge gjort avsteg från kravet på dubbel straffbarhet när det gäller en rad andra brott. Detta har inte lett till att andra länder vidtagit de åtgärder lagrådet varnat för. Vi tror alltså inte att exempelvis Angola eller Sri Lanka skulle frångå principen om dubbel straffbarhet för homosexuella handlingar som deras medborgare ägnat sig åt i Sverige, bara för att vi begränsar svenska mäns rätt att köpa kvinnors kroppar på andra sidan Östersjön.

För det andra har Norge, som sedan 2009 förbjudit sexköp utomlands, inte mötts av den reaktion från andra länder som lagrådet målar upp som trolig.

Människohandel är i dag en av världens mest lukrativa brottstyper och rika mäns efterfrågan på sex mot betalning är helt avgörande för att denna handel över huvud taget ska existera. Bara under år 2016 kom över 11 000 nigerianska kvinnor in i Europa via flyktingbåtarna. Cirka 80 procent av dem bedömdes av Internationella Migrationsorganisationen uppfylla kriterierna för människohandel.

Den svenska sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa människohandel men den har också haft en betydande normativ effekt i vårt samhälle, vilket vi menar att ett förbud mot sexköp utomlands också skulle ha haft, om Kristdemokraterna bara hade haft modet att backa upp det.

Simon Häggström, expert på människohandel och prostitution vid polisens Nationella operativa avdelning, sätter ord på den frustration vi också känner när han skriver: ”Om Sverige nu inte ska ha en kriminalisering av sexköp utomlands så undrar jag vad våra riksdagspartier har för annan plan för att bromsa denna utveckling”.

Josephine Appelqvist

Anna Sander, båda grundare av den ideella föreningen Talita som stöttar kvinnor som utnyttjas i prostitution, pornografi och människohandel. Verksamheten vilar på kristen grund.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt