25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Israel befriades ur slaveriet i Egypten

Petrus Hägglund tycker att Dagens illustration över Israels historia var missvisande.

Fredagen den 11 maj hade Dagen ett fint reportage om Israel och dess historia med anledning av staten Israels 70 årsdag. Till detta hade gjorts en illustration som över två sidor på ett bra och tydligt vis synliggjorde Israels historia.

Dock blev förvåningen stor när det cirka 1500 f kr står att Israel flydde ut ur Egypten. Att säga att Israel flydde ut ur Egypten är att göra våld på Bibelns mest centrala budskap; nämligen befrielsen ur slaveriet och att det är lammets blod som befriar. Tillåt mig rekapitulera historien.

I 430 år hade Israels barn varit slavar i Egypten efter att ha sålt sig till Farao, alltså var Farao deras rättmätige ägare. Från början var Egypten en välsignelse då det räddade dem ur hungersnöden. Men med tiden blev det en allt hårdare tillvaro. Herren hörde deras rop på hjälp och reste upp Mose och Aron som ledare. Genom dem kom tio plågor över Egypten då Farao förhärdade sitt hjärta. Här har vi ett allvarligt fel i de svenska bibelöversättningarna där det står att Herren förhärdade Faraos hjärta. Det hebreiska ordet är "chzak" som betyder göra sig eller vara stark, vara frimodig, förhärda sig. Herren drog alltså nytta av Farao när han nu redan beslutat sig för att följa de känslor som redan fanns i hans hjärta och gå upprorets väg.

Genom dessa tio plågor kom ett momentum som kulminerade i att fördärvaren drog genom Egypten och dödade allt förstfött. Och de tio plågorna var en dom över Egyptens avgudar. Medan Israels barn skyddades av lammets blod på träet på dörrposterna. Detta momentum ledde fram till att Israelsslutligen befriades ut ur Egypten genom att Farao, deras ägare dog i Sävhavet. Och Herren tog dem till sig till sitt egendomsfolk.

Och dessa plågor har sin klara parallell i skeendet i Uppenbarelseboken. Så missar vi att Israels barn friköptes ut ur slaveriet genom lammets blod. Då missar vi även Bibelns mest centrala budskap att vi genom lammets blod kommer att fullständigt befrias ut ur syndens slaveri och föras in i det rike som Herren berett åt dem som älskar honom.

Petrus Hägglund,

Norrahammar

Fler artiklar från Debatt