Debatt

”Kristdemokraterna vill exportera sexköpslagen”

Att förbjuda sexköp utomlands är inte möjligt. Men Kristdemokraterna vill att andra länder ska ta efter den svenska sexköpslagen så att sexköp blir olagliga i Tyskland, precis som det är i Sverige, skriver Andreas Carlsson i en replik till Talita.

Andreas Carlsson svarar föreningen Talita om varför KD sa nej till förslaget om sexköpslag.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Låt mig först konstatera att det är lätt att finna sympati för Talitas argumentation i Dagen den 24 maj. Det är fruktansvärt hur illa människor behandlas och utnyttjas när det kommer till människohandel för sexuella ändamål. Vi vill prioritera kampen mot människohandel och sexköp, både i Sverige och utomlands. Om detta är vi överens. Jag har den allra största respekt för Talitas fantastiska arbete som jag i mitt uppdrag haft förmånen att se på nära håll. Det finns många som talar för att göra en skillnad, men få som gör det på det sätt Talita gör genom sitt uppoffrande arbete. Ett arbete som ihålligt pågått under många år för några av de allra mest utsatta i vårt samhälle. De som är fast i sexslavhandeln.

Vi har dock kommit till en annan slutsats i hur man bäst bekämpar sexköp utomlands. Kristdemokraterna stödjer den svenska sexköpslagen och arbetar aktivt mot människohandel och mot att kvinnor utnyttjas i prostitution. Vi vill exportera sexköpslagen till fler länder, vilket sker med viss framgång, exempelvis i Norge och Frankrike, även om det går för långsamt.

Kristdemokraternas principbeslut är att utreda om sexköp utomlands skulle kunna förbjudas. Sedan dess har förslaget sågats både av en utredning och flera tunga remissinstanser. De senare åren har vi därför försökt förmå andra länder att ta efter den svenska sexköpslagen. Det innebär att vi också vill att sexköp ska vara olagliga i Tyskland, precis som det är i Sverige. Men det är inte den svenska riksdagen som bestämmer det, utan den tyska förbundsdagen. Det är den tyska polisens uppgift att beivra brott i Tyskland och den svenska polisen i Sverige. Den tyska polisen arbetar också mot just människohandel, vilket Talita tar upp i sin text, där de beskriver tillslaget mot 62 bordeller i Tyskland.

Den svenska polismyndigheten konstaterade i sitt remissyttrande att de såg svårigheter när det gäller en effektiv tillämpning. I Sverige har inte polisen tillräckligt med resurser för att bekämpa människohandel och sexköp inom landets gränser. Det vill vi ändra på.

Polisen bör återupprätta sexualbrottsgrupperna, eftersom det är brott som kräver specialkunskap hos utredare och åklagare. Framför allt nu, när utsattheten för sexualbrott ökar och uppklarningen minskar. Polisen tvingas lägga allt fler brott på hög eftersom resurserna slukas av gängrelaterat våld.

Regeringens förslag om sexköp utomlands lades aldrig fram på riksdagens bord. Förslaget sågades dock av flera tunga remissinstanser, inklusive de höga juristerna i lagrådet. Svensk lag ska inte stiftas med undermåligt underlag som grund. Det är regeringen som bär ansvar för att lägga fram grundligt utredda, ordentliga beredda förslag till riksdagen. Det misslyckades man med. Kristdemokraterna tänker inte gå med på att kvaliteten i svenska lagar sänks, bara för att regeringen inte kan göra sitt jobb.

Principen om dubbel straffbarhet är en internationellt vedertagen rättsprincip som inte ska utmanas lättvindigt. Det stämmer att dubbel straffbarhet inte gäller alla brott. Undantagna är bland annat människohandel, könsstympning, äktenskapstvång och barnpornografibrott. Det är brott som ger ett högre straff och där det finns en större internationell samsyn, men dessvärre inte säkert är olagliga överallt. Därför finns undantag för detta, bland annat därför att vi ska kunna åtala personer som för ut svenskar till utlandet och könsstympar dem, en tyvärr förekommande företeelse.

Kristdemokraterna har under mandatperioden presenterat flera kraftiga förslag för att motverka sexualbrott, sexuellt våld och människohandel. Bara under den senaste tiden har vi varit med och drivit igenom samtyckeslagen i riksdagen, föreslagit skärpta straff för våldtäkt av normalgraden, från två till tre års fängelse, straffskärpningar för barnpornografi och fått igenom vårt krav på skärpta straff för köp av sex av barn.

Men det räcker inte att stanna vid fler poliser och hårdare straff. Vi måste ta kampen om värderingar och människosyn. En medmänniska är aldrig en handelsvara. Att köpa en annan människa för sex kan aldrig accepteras och måste motverkas genom att tidigt i livet få med sig en grundmurad respekt för varje människa och hennes okränkbara värde. Detta kräver en renässans för de värderingar som är sprungna ur den judisk-kristna etiken. Det kräver en familjepolitik som möjliggör för föräldrarna att ha tid för viktiga samtal och att de är förebilder hur man bemöter andra människor. Det krävs ett starkt civilsamhälle som tar kampen, både som förebilder, opinionsbildare och i praktisk handling. Här vill vi stärka civilsamhället med avdragsrätt för gåvor för att också ge organisationer som Talita ännu mer muskler att bekämpa den avskyvärda människohandeln.

Andreas Carlsson, rättspolitisk talesperson Kristdemokraterna

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig