Debatt

Margréth Jansson: Livet rasar samman när vården sviker

Nästa gång kan det vara du eller din granne som drabbas.

Det är fruktansvärt att en människa som under många år har slitit hårt men blir sjuk, på kort tid ska behöva förlora allt på grund av brister i den vård man betalat skatt för att få, skriver Margréth Jansson.

Människor riskerar att förlora allt vid sjukdom på grund av oacceptabla brister inom vården. Jag har på nära håll sett hur det kan gå då man inte lyssnar på anhöriga som ropar på hjälp, inte tillräckligt noga följer upp om eller hur de läkemedel man skrivit ut fungerar och dessutom ställer orimliga krav på den som blivit sjuk.

För den som jobbat hårt och velat göra rätt för sig, men på grund av stress och brist på sömn till sist brakar ihop kan det få väldiga konsekvenser. Man kan på kort tid förlora allt. Inkassobolag (som dessutom tjänar stora pengar på den som är drabbad) och kronofogden hör snart av sig om räkningar inte blir betalda i tid. Men. Det är inte lätt att betala räkningar utan pengar.

Utöver den kraftigt sänkta inkomsten som en sjukskrivning innebär kan det dröja innan man får pengarna utbetalade, på grund av läkarintyg som inte kommer till försäkringskassan i tid eller helt uteblir.

Det är dessutom svårt att få en tid till läkaren, speciellt inom psykvården, där du hamnar om du brakar riktigt rejält. Har du dessutom blivit inskriven där är det problem att få en läkartid hos en vanlig vårdcentral, för du blir hela tiden hänvisad till psykvården även om det du behöver hjälp och vård för inte har med det att göra. Det kan inte vara rätt att den som är sjuk, och dessutom varit riktigt utbränd och slut, ska behöva brottas med vård och myndigheter som inte samarbetar för patientens bästa, utan hela tiden skyller ifrån sig och på varandra och lägger det största ansvaret på patienten. Man bollas runt, ska passa telefon­tider, sitta i telefonkö, trycka på olika siffror och sedan vänta att någon ska ringa upp som sedan inte ringer upp. Det kan ta flera månader att få en läkartid, fast anhöriga hör av sig och berättar att det är akut för läkarintyg eller att läkemedel behöver ändras.

Det är fruktansvärt att en människa som under många år har slitit hårt men blir sjuk, på kort tid ska behöva förlora allt på grund av brister i den vård man betalat skatt för att få. Det är riktigt illa när anhöriga dessutom bemöts illa och man inte tar till sig och lyssnar då anhöriga ropar och ber om hjälp. Jag hoppas att våra politiker får upp ögonen för hur illa ställt det är och gör något åt det (det är ju valår i år). Det drabbar inte enbart patienten, utan även de som står nära och det får återverkningar i hela vårt samhälle. Nästa gång kan det vara du eller din granne som drabbas.

Margréth Jansson, ordförande för Sveriges kristna sjukvårdsförbund

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig