01 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

”KD har murat in sig i fyraprocentsbunkern”

Den blå KD-loggan visar att ni är ett högerparti, minustecknet, visar att ni är negativa.

Kära Kristdemokraterna! Du började en gång som KDS. S:et stod för samling. Visionen var att samla kristna väljare från vänster till höger. Det var svårt. Att vara kristen är ingen politisk åsikt. Nu har du tagit bort s:et och övergett tanken att samla. Enligt Ebba Busch Thor är du nu ett högerparti.

Tidigare var din logga en vitsippa. Bra. Vitsippan talar om vår, värme, befrielse och framtidshopp. Positiva värden som står bra på kristen grund. Den vita färgen är ju också en blandning av rött, blått och grönt. Ett sätt att visa på målet att samla väljare från hela det politiska fältet.

Nu är din logga en blå kvadrat med KD och ett minustecken inskrivet. Du har valt den nya loggan för att tydligare understryka din politik. Ja, loggan ger ett tydligt budskap:

• Blå, visar att du är ett högerparti.

• Minustecknet, visar att du är negativ. Det är mycket som du är mot och vill förbjuda.

• Kvadraten visar på fyrkantighet, rigiditet.

• Ramen är tydligt markerad med vassa hörn. Den visar att du är ett begränsande parti.

Detta är inte mitt parti. Droppen kom vid omröstningen den 7 juni. Några flyktingar som inte fått en rättvis prövning av sina asylskäl på grund av lång handläggningstid skulle med förslaget få en ny prövning. Emma Henriksson höll ett lysande tal. Hennes linje borde varit KD:s gemensamma. De tre riksdagsledamöterna från KD som trotsade partilinjen är inte ensamma bland KD:s väljare.

De fyra sidorna skulle också kunna symbolisera fyraprocentspärren till riksdagen. Du har själv murat in dig i din blå fyraprocentbunker. Där får du nog sitta tills du en vårmorgon får se vitsipporna blomma och påminns om vad de har att säga dig.

Sven-Olof Johansson, Finnerödja

Läs också: 12-procentsspärren kan rädda Kristdemokraterna

Fler artiklar