20 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

KD: Därför behövs Kristdemokraterna

När alliansen bildar regering i höst är det avgörande att ett parti som står för kristna värderingar finns med och kan påverka regeringen, och därmed Sveriges utveckling, i rätt riktning, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson.

Om tre månader är det val. Ska Sverige få en stark alliansregering med Kristdemokraterna eller ska vårt land få en svag rödgrön regering och ett nyckfullt Sverigedemokraterna som kan skapa regeringskriser när det passar dem?

Sverige är ett land med starka kristna traditioner. Trots det har tyvärr många politiker en vilja att misstänkliggöra eller se ned på religiös verksamhet. Detta kan bero på okunskap eller ren ovilja att sätta sig in i faktiska förhållanden.

Då kan det bli som i Göteborg nyligen där Equmeniakyrk­ans scouter inte fick inleda sina aktiviteter med en enkel bön – och samtidigt få kommunalt stöd. Det är en orimlighet. Något parti i Sverige måste ha förmågan att skilja på extremism och vanlig kristen verksamhet, något parti måste skydda scouters möjlighet att få stöd utan att behöva göra avkall på kristen tro, och se att verksamheten bidrar till det gemensamma bästa. Kristdemokraterna är garanten för detta.

Vi ser det civila samhället som en bärande del i tillvaron. Inte minst under flyktingkrisen visade kyrkorna runt om i Sverige vad man är kapabla till. Men också i det mer vardagliga arbetet mot ensamhet bland isolerade äldre, hemlöshet och arbetet för att hjälpa personer som hamnat i missbruk.

Under alliansregeringen infördes tack vare Kristdemokraterna en avdragsrätt för gåvor till hjälporganisationer. Frivilligorganisationer som Plan Sverige och Stadsmissionen kunde konstatera att givandet tack vare reformen ökade rejält. De rödgröna har nu avskaffat avdragsrätten för gåvor – vi lovar att återinföra och utvidga den. Vi vill också se ökade möjligheter för idéburna aktörer att bidra i välfärden.

Vår idémässiga grund gör bland annat att vi ser värdet av religion och hur kristna värden spelat en viktig roll för vårt samhälle. Det behövs: Inför valet i september har Social­demokraterna gjort religions­fientlighet i allmänhet och förbud mot konfessionella friskolor i synnerhet till profilfrågor. Andra partier står för liknande uppfattningar, till exempel vill Liberalerna sätta stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Om vissa konfessionella friskolor har brister borde det inte leda till ett förbud för alla – vilket dessutom sannolikt skulle strida mot Europakonventionen – men utan ett starkt kristdemokratiskt inflytande kan vi inte säkert veta hur framtiden ser ut på detta område.

För att Alliansen ska kunna bilda regering och för att politiken ska dra åt rätt håll, behövs Kristdemokraterna. Vi är partiet i alliansen som tydligt vill värna och utveckla vården och omsorgen, som lyfter fram det okränkbara människovärdet och står för den judisk-kristna etiken. De andra alliansparti­erna är bra samarbetspartier, men när det gäller förankring i det kristna idéarvet är Krist­demokraterna unika.

Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna som enda parti arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan. Skolavslutningar i kyrkan, som vi möjliggjort och försvarar, är ständigt under attack. När vårt lands historiska koppling till kristendomen ifrågasätts, behövs kristdemokratin.

I ett avvisningsbeslut för en tid sedan kallade Migrationsverket Equmeniakyrkan och Pingströrelsen för "sekter". Kristdemokraterna kunde använda sitt inflytande i riks­dagen för att ifrågasätta det fördomsfulla och okunniga språkbruket med dess implikationer. Efter en tid backade Migrationsverket från formuleringen.

Läs också: Alf Svensson: Här är frågorna som KD måste lyfta nu

Att värna människovärdet kan inte göra halt vid nations- eller kulturgränser. Därför jobbar vi hårt för religionsfrihet och mänskliga rättigheter i världen och kunde i alliansregeringen säkra en (1) procent av BNI i bistånd. Och ingen har som Kristdemokraterna drivit frågan om att erkänna det folkmord av kristna som fortfarande pågår i Irak och Syrien.

Kristdemokraterna finns inte till för sin egen skull. Partiet finns för att värna kristna värden – som att försvara de utsatta och svaga i samhället, som att stå upp för familjen som ständigt angrips utifrån normkritiska perspektiv, men också genom att arbeta mot regler som hindrar familjer att återförenas.

När alliansen bildar regering i höst är det därför avgörande att ett starkt kristdemokratiskt parti finns med och kan påverka hela regeringens politik, och därmed Sveriges utveckling, i rätt riktning.

Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna

Jakob Forssmed, 1:a vice ordförande (KD)

Lars Adaktusson, 2:e vice ordförande (KD)

Läs också: Roland Utbult släpper vallåt som ska vinna valet åt KD

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar