18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Prioritera de onådda folkgrupperna

Av världens omkring 17 000 folkgrupper beräknas fortfarande cirka 7 000 grupper vara onådda. De väntar fortfarande på att vi ska komma och berätta de goda nyheterna för dem, skriver Martin Ström.

Gud älskar världen passionerat! Han kallar varje församling, oavsett storlek, att vara en del i hans uppsökande rörelse med ett särskilt fokus på de minst nådda folkgrupperna i världen.

För några månader sedan var jag med i ett mindre husförsamlingsmöte i norra Mellanöstern. Efter en stund övergick bibelsamtalet i bön och jag hör en bredaxlad man som vi kan kalla Ibrahim sätta ord på sin längtan. Han hade några månader tidigare döpts i Medelhavets böljande vågor och nu uttryckte han sin tacksamhet över att ha hittat hem till Gud genom Jesus Kristus. Tacksamheten övergick i förbön och Ibrahim utgöt sitt hjärta i bön för människor i flera större städer österut i det här landet där det ännu inte finns några lärjungar till Jesus som regelbundet kommer samman.

Ibrahim bor i ett land med omkring 80 miljoner människor där den stora majoriteten är muslimer. Vi uppskattar att här finns omkring 6000 evangeliskt kristna med muslimsk bakgrund tillsammans med stadigt krympande katolska och ortodoxa minoritetsgrupper genom den utflyttning som alltjämt pågår. Den lilla husförsamling han tillhör utgör en till synes försvinnande liten minoritet i sin stad men är ett vackert uttryck för Guds mission genom ögon som ser längre än till det egna och hjärtan i rörelse som går för att omfamna dem som ännu inte haft möjligheten att höra evangeliet om Jesus en enda gång.

Läs mer: Tiden i Togo stärkte Marcus tro på mirakler

Det råder en orättfärdig obalans. Av världens omkring 17 000 folkgrupper beräknas fortfarande cirka 7000 grupper vara onådda. Det handlar om uppskattningsvis 3 miljarder unika människor. Med onådda folkgrupper menar vi folkgrupper som ännu inte har en inhemsk församlingsrörelse som kan dela evangeliet för människor i den gruppen, utan hjälp utifrån. De väntar fortfarande på att församlingar, samfund och organisationer världen över ska börja engagera sig för just dem genom att be, ge, sända och gå för att förkunna de goda nyheterna i ord och handling, översätta bibeln, plantera församlingar och verka för samhällsutveckling. Den stora majoriteten av dessa folkgrupper finns i norra delen av Afrika, Mellanöstern, Indien, Central- och Sydostasien. Samtidigt förändras den bilden hela tiden genom den globala migrationsrörelse som pågår. I dag bor människor från ett flertal av dessa tidigare isolerade onådda folkgrupper här mitt ibland oss!

Det råder en orättfärdig obalans i hur världens kristenhet prioriterar sitt internationella arbete. Sett i ett globalt perspektiv beräknas fortfarande endast 1 av 10 missionärer sändas för att arbeta bland de minst nådda folkgrupperna. Det är en frukt av vem vi väljer att be för och vem vi väljer att ge våra resurser till. Denna snedfördelning är inte ok, det råder en orättfärdig obalans som vi tillsammans måste förändra! Fadern sände Sonen för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Som efterföljare till Jesus är vi genom Anden en del av den uppsökande rörelsen och måste göra prioriteringar i ljuset av uppdraget att göra ALLA folk till lärjungar.

Läs mer: Församling i Vetlanda gör pionjärsatsning för onådda folk

Vad kan vi göra för att tillsammans vara en del av Guds mission bland de minst nådda?

  • Varje församling, samfund och organisation behöver en långsiktig strategi för att tillsammans med andra söka upp människor i de minst nådda folkgrupperna. Här finns inga genvägar eller snabba klipp! Guds rike kommer över tid i en mångfald av uttryck genom närvaro, långa processer, kamp, genombrott och motgångar.
  • Arbeta strategiskt tillsammans med våra internationella partners i världsdelar där kyrkan är etablerad. Hur kan vi till exempel uppmuntra och gå tillsammans med våra systerkyrkor i Afrika och Sydamerika för de minst nådda i Mellanöstern? Kristenheten i tidigare mottagande missionsländer kommer spela en huvudroll i uppdraget att se evangeliet förkunnat bland alla folk.
  • Varje församling, oavsett storlek, kan göra ett medvetet val att regelbundet be för och ge till arbetet bland de minst nådda. Webbportalen www.joshuaproject.net ger en överblick över hur situationen i världen ser ut.
  • Utrusta och sända nya långtidsarbetare till de minst nådda. Motivera den yngre generationen till engagemang. Alla ungdomar ska ha möjligheten att göra en internationell missionsresa innan de fyller 22.
  • Söka upp människor här som kommer från onådda folkgrupper. Genom migrationsrörelsen ritas missionskartorna om. Många av oss bor grannar med människor i tidigare isolerade sammanhang som vi nu kan dela vårt liv och vår tro med.

Alltsammans – för att Gud fortsätter älska världen!

Martin Ström, internationell missions­ledare, Svenska alliansmissionen

Fler artiklar från Debatt