17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Varför blev Lövin Dagens exempel?

Med stor tacksamhet läser jag Peter Halldorfs debattartikel i Dagen (13 juli) angående migrationsdebatten. På ledarsidan samma dag skriver Joakim Hagerius om dubbelmoral, "Princip och person behöver hållas ihop". I ledaren får Påve Franciskus vara det goda exemplet och Isabella Lövin (MP) det onda exemplet. Lövins man kör en pickup i jobbet, en bil som är "en skitig miljöbov". Detta sätter", enligt Hagerius, "fingret på något väsentligt. När avståndet mellan person och princip blir alltför stort förlorar budskapet i trovärdighet."

Jag ser också påve Franciskus som en av vår tids stora andliga ledare. Men vad är tanken bakom att utse Isabella Lövin till Franciskus motsats, ett varnande exempel på dubbelmoral?

Tidningens ledare ska ge uttryck för tidningens linje och vara partipolitiskt obunden. Mina frågor är:

1. Är det en tillfällighet att Isabella Lövin blir Dagens exempel på politiker som inte lever som de lär? Vore det tänkbart att i stället KD:s migrationspolitik lyftes fram som besvärande exempel på dubbelmoral?

2. Ger Peter Halldorfs debattartikel uttryck för tidningens linje i migrationsfrågan?

Ingemar Davidsson, Mullsjö

Svar direkt: Båda frågorna kan besvaras med ja.

1. Dagen har vid upprepade tillfällen kritiserat KD för partiets hållning i migrationsfrågor. Lövin var ett aktuellt exempel, som väckt stor uppmärksamhet i medierna.

2. De åsikter som framförs i debattartiklar behöver inte överensstämma med tidningens linje. Just i detta fall har dock ledarredaktion och debattör samma inställning.

Dagens ledarredaktion

Fler artiklar från Debatt