Debatt

Bekymmersamma läror på THS

Vid Teologiska högskolan kan man få möta lite vad som helst, utom ett bibeltroget och Jesusförankrat lärjungaskap, skriver fyra företrädare för Nätverket för klassisk baptism.

I Bibeln heter det: "Samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör. Samla era skatter i himlen." Men Equmeniakyrkans pastorsskola Teologiska högskolan samlar helst av allt poäng hos staten. THS har därför byggt huvuddelen av verksamheten på en rent sekulär vetenskaplig grund som i praktiken omformas till en allmän skepticism mot Bibelns berättelser. Här premieras den mänskliga tanken och olika teologers funderingar långt före undervisningen i Nya testamentet. Och i en sådan mylla börjar snart rena villoläror att frodas.

Kanske möter eleverna professorn i etik, Susanne Wigorts Yngvesson. Professorn "tror att många skulle må bättre om de levde med flera partners samtidigt". Många gånger har hon tagit upp frågan bland sina vänner – som ofta blivit provocerade.

”Men när jag talar om polyamorösa förhållanden menar jag inte att allmänt ligga runt, utan om långvariga relationer, där man visar trohet mot flera”, säger hon (Aftonbladet 2008).

Yngvesson har undersökt hur queerideologin kan reformera kyrka och teologi, kanske är inte Nya testamentets egen etik lika viktig för henne?

Debattsvar: Rektorn: Nätverket saknar kunskap om vad THS lär ut

Professorn svarar inte på om hon i dag fortfarande står för sina ståndpunkter men enligt rektor Owe Kennerberg är detta inget problem. Skolan tillämpar inte "åsiktsregistrering" men för vissa tjänster kan det vara en merit att ha "förtrogenhet med och respekt" för huvudmannens kultur och värderingar. Kennerberg framhåller att skolan inte har någon trosbekännelse men att man har en likabehandlingsplan. Lojalitet mot kristen tro står inte inskrivet men "kurser och kurslitteraturen ska granskas utifrån frågor om könsfördelning bland författare, normalitet och stereotyper, samt kränkande innehåll." Man kan undra om Bibeln ens platsar?

I undervisningen om Nya testamentet möter man professorn i bibelvetenskap Thomas Kazen. Förutom ett starkt engagemang för evolutionism, HBTQ-agenda och feminism är det som sticker ut hans syn på Bibeln; "… den hebreiska bibeln som är ganska mycket efterkonstruktion", och Jesus: "Man säger ibland att Jesus förkunnade gudsriket men kyrkan kom att förkunna Jesus. Hans person kom med tiden att ersätta hans budskap. Fokus förskjuts alltså från sak till person. Och personen blir gudomliggjord." (Föredrag 2013).

”Jesu död var inget offer. Det var en avrättning utförd av romarna” (Dagen 2013). ”Jesus kallas Guds son, men ingen menar att mannen Gud gjorde kvinnan Maria gravid med sin sperma, utan språket uppfattas självklart figurativt, metaforiskt, symboliskt.”(Sändaren 2018).

Debattsvar: Thomas Kazen: Respektera olika synsätt

Den linje som Kazen driver är att Jesus var en revolutionär frihetskämpe som stred för befrielse och mänskliga rättigheter, och där det gudomliga är pålägg i efterhand av vilsna lärjungar som behövde legitimera sina livsval. Kazen har genom åren avvisat det mesta av klassiska kärnvärden i kristen tro och var talare på THS konferens om gudlös kristendom förra hösten.

Nu tillsätts nya biträdande rektorer för olika avdelningar. Sofia Camnerin är en av dessa med ansvar för systematisk teologi. Med ett känt citat beskriver hon sin egen systematiska teologi: "Det som jag bedömer som allvarligast i kristna korsteologier, är de sammanblandningar av våld och helighet vissa av dem medför. Sådana sammanblandningar uppstår när människor lär sig att den gudomlige fadern är god och kärleksfull, samtidigt som samme fader sänder sin son, oskyldig och lydig, till döden."(Boken "Försoning behövs").

Camnerin har som ledare för Equmeniakyrkan nyligen uttalat att islam, judendom och kristendom har samma Gud. Det är dock inte säkert att konverterade muslimska flyktingar, livrädda att skickas hem till sina avrättade släktingar, tröstas av att det är samma Gud som verkar i de troende bödlarna.

Läs mer: Pastorskandidater: Vi kan tänka själva

Här har vi alltså en professor i etik som förordar polygami, en lärare i Nya testamentet som underkänner Jesu gudomlighet och Bibelns övernaturliga berättelser samt en biträdande rektor som avvisar det nytestamentliga korsets teologi. Och en rektor som tycker att det spelar ingen roll eftersom skolans främsta funktion är att vara "akademisk". Detta får tjäna som exempel på att vid THS kan man få möta lite vad som helst, utom kanske ett bibeltroget och Jesusförankrat lärjungaskap. En sådan fromhetstyp blir nämligen systematiskt nedvärderad av de vetenskapligt sekulära ambitionerna.

Vi är knappast de första att bekymra oss över raderna av tvivlande pastorer som produceras vid THS. Våra församlingar behöver inte skeptiska religionsvetare, de behöver brinnande och Jesustillvända ledare med god tillit till och kunskap i de bibliska texterna.

Man kan fråga sig varför skolan fått gå så långt på denna väg. Kanske handlar svaret om att skolan delar sin skepticism till kristen tro med starka krafter hos sin egen huvudman. Blivande pastorer och kristna som vill fördjupa sin tro med gedigen och saklig undervisning är värda något mycket bättre.

Lars Göran Berg, Uddevalla

Claes-Göran Bergstrand, Stockholm

Thomas Forslin, Göteborg

Torbjörn S Larsson, Alingsås

Samtliga Nätverket för klassisk baptism

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig