Debatt

Rektorn: Nätverket saknar kunskap om vad THS lär ut

Ta reda på fakta om vår utbildning innan ni kritiserar den, uppmanar Owe Kennerberg, rektor för THS.

Nu har fyra män tagit sig friheten att bedöma den kristna halten hos de pastorer som kommer från vår högskola. Dessa anhängare av ”klassisk baptism” har uppenbarligen inte någon kunskap om vad de blivande pastorerna faktiskt får för undervisning, och osäkert är också hur de förhåller sig till ett och annat som skulle kunna beskrivas som klassisk baptism.

Under decennier uteslöts medlemmar i baptistförsamlingar som ingick äktenskap med ”icke-troende”, vilket ofta kunde vara liktydigt med ”icke troendedöpt”. Klassisk baptism? Under trekvarts sekel kunde medlemmar som bedömdes ha syndat få samma behandling, trots att de bad om förlåtelse och vädjade om att få stå kvar i församlingen. Klassisk baptism? En bra bit in på 1900-talet kom man fram till att detta tillvägagångssätt nog inte var så väl förankrat i Skriften.

Läs mer: Bekymmersamma läror på THS

En annan orsak till att ifrågasätta den kristna halten hos medlemmar kunde vara att de hade söndagsöppna affärer. Klassisk baptism? Under drygt ett sekel var troendedopet ett villkor för medlemskap i baptistförsamlingar, men nu ser det annorlunda ut på många håll. Exemplen skulle kunna mångfaldigas om hur synen förändrats – ibland fram och tillbaka – i olika frågor.

”Klassisk” brukar användas som beteckning på det som söker sin förebild i antiken, eller när man menar sig stå för vissa bestående värden. Men ett närmare historiskt studium visar alltid hur dessa värden förändrats över tid. Om man inte väljer att blunda.

Läs mer: Thomas Kazen: Respektera olika synsätt

Är man seriöst intresserad av pastorsutbildningens innehåll kan man studera vårt kursprogram och titta på vilka personer som man möter i de formativa delarna av utbildningen. "Andligt forum" är en del av pastorsutbildningen. Här ett axplock från de senaste åren:

”Att vara församling i storstaden”, Joakim Hagerius, pastor och föreståndare i Saronkyrkan, Göteborg.

”Att vara församling i förorten”, Elisabeth Nordlander, präst Svenska kyrkan.

”Att vara församling med många språk”, Carin Hemmati, pastor Hallundakyrkan.

”Kyrkan i livet”, Olle Carlsson, präst Katarina församling, Svenskakyrkan.

”Praktisk kristendom”, Daniel Alm, föreståndare Pingst, fria församlingar i samverkan.

”Handling och bön må bli ett”, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan.

Läs mer: Pastorskandidater: Vi kan tänka själva

”I själens dunkla natt. Ett kapitel ur Charlotte Höglunds livsberättelse”, Charlotte Höglund, pastor "Immanuel 153”, Immanuelskyrkan, Stockholm.

”2700 km ensam till fots till Rom. Ett kapitel ur Andreas Carlgrens livsberättelse”, Andreas Carlgren f d miljöminister, Newmaninstitutet Uppsala.

”Att göra ett halleluja. Ett kapitel ur Olle Hilariussons livsberättelse”, Olle Hilariusson, diakon och föreståndare diakonala linjen, Bromma folkhögskola.

”Kyrkans dagliga bön. Kyrkans förbön”, Peter Halldorf, Bjärka-Säby.

”Tillbedjan och lovsång. Ett gammaltestamentligt perspektiv”, Josef Forsling, lärare THS.

”Sinnesrobönen och en pastors/prästs böneliv”, Larsåke W Persson, pastor Equmeniakyrkan.

”Kontemplativ bön, avskildhet/retreat, Ordet och bönen”, Britta Hermansson, pastor Equmeniakyrkan.

”Bön och nattvard”, Magnus Persson, pastor United, Malmö.

”Hur närmar man sig en treenig Gud (Ef 2:18)?”, Eleonore Gustafsson, pastor Evangeliska Frikyrkan.

”Bär vanan och vanan kommer att bära dig”, Per Åkerlund, präst Svenska kyrkan.

Ta reda på fakta om hur vår utbildning ser ut, innan ni kommer med lösryckta citat och tendensiösa påståenden. Fake news kallas det numera.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig