Debatt

Pastorskandidater: Vi kan tänka själva

Vi håller inte med våra lärare i allt, vi håller inte med vår kyrka i allt, vi håller inte med varandra i allt. Men vi har blivit kallade av Jesus Kristus själv till att vara hans lärjungar, tjänare och vittnen och det vill vi vara och bli, skriver 31 pastorskandidater vid THS.

Det är svårt att veta i vilken ände vi ska börja när vi som pastorskandidater i Equmeniakyrkan får veta att vi endast är några i raden av tvivlande pastorer som produceras vid THS. Vi anade inte att våra lärares inflytande över oss var så omfattande att vår egen förmåga till att låta oss formas av bibelordet helt gått om intet. Men vi är tacksamma för att Nätverket för klassisk baptism medvetandegör oss om detta.

I sin debattartikel ger de exempel på något som vi givetvis redan visste: att det finns olika sätt att se på världens beskaffenhet. Vad vi pastorskandidater däremot finner att de saknar är bland annat två saker: Kunskap om hur pastorsutbildningen i Equmeniakyrkan ser ut och en förståelse för att blivande pastorer kan tänka själva.

Vi kan inte dra oss till minnes att vi har träffat på någon pastorskandidat som kliver in i sin kallelse på någon annan grund än att den blivit förvandlad i mötet med Jesus Kristus och fått en kallelse av densamme till att bära budskapet om världens frälsning vidare till dem vi sänds ut till.

Läs mer Bekymmersamma läror på THS

Huruvida det finns teologer som önskar att pastorer vore mer tvivlande kan inte vi ta ställning till, men att vi, som kollektiv, skulle vara intresserade av att bli skeptiska religionsvetare är ett hån mot oss och det känns på ett sätt larvigt att behöva poängtera att vi längtar efter att få bli precis det som debattörerna efterfrågar: Jesustillvända ledare med god tillit till och kunskap i de bibliska texterna. Vi tror att vårt kontemplerande över bibelordet i kombination med att vi dagligen enskilt och tillsammans söker Gud, kan hjälpa oss till en djupare förståelse av att kyrkan är Guds Kyrka där Jesus är Herre och där vi kommer att vara satta att tjäna, inte råda.  
 
Människor är bristfälliga. Därför måste vi ständigt pröva det som undervisas på skolan, men också allt det brus som möter oss utanför skolans väggar och i våra egna tankar. Ibland blir vi frustrerade över våra lärares olika perspektiv, eller för all del något som tillresande föreläsare eller predikanter säger. Då kan vi sitta i veckor och diskutera saken på lunchraster, efter skolan, hos varandra eller i grupper på Facebook. Ibland är det något som någon säger i en predikan. Ibland är det någon av oss som i vårt eget studium av Bibeln får ljus över något som inte tycks vara som vi tidigare trott, och då kan vi samtala om det.

Läs mer  Rektorn: Nätverket saknar kunskap om vad THS lär ut

På skolan läser ju inte bara Equmeniakyrkans pastorskandidater utan också många blivande präster, framförallt i lutherska och ortodoxa sammanhang, och även människor som inte alls kallar sig kristna men som har ett intresse. Skolan är således en smältdegel där olika perspektiv stöts och blöts, men eftersom vi tror att Jesus är Herre så behöver vi inte ängslas över alla de perspektiv vi inte delar.
 
Vi har fått en kallelse till att gå ut i tjänst för Guds rike och det är gentemot Jesus Kristus vi vill vara trogna. Vi inser givetvis att skolan har sina brister och att det finns områden där det med rätta kan riktas kritik mot den, men samtidigt vet vi att det samhälle som vi kommer ut till efter fullbordad utbildning är ett pluralistiskt, sekulärt, individualistiskt, mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Detta samhälle behöver vi ha god kunskap om för att veta hur evangeliet kan få bli begripligt för människor här i vår tid. Därför är det också viktigt att de år av studier som ska prägla oss också gör oss redo att möta detta.

Läs mer  Thomas Kazen: Respektera olika synsätt

Vi tror att THS är en unik plats på så sätt att vi både får finnas i en from formerande miljö där vi får lära oss att predika, be för varandra, läsa Bibeln som Guds inspirerande ord, åka på retreater för att öva på att höra Gud tala till oss, samtidigt som det också är en stimulerande och utmanande miljö där all världens perspektiv presenteras så att vi har en god möjlighet att vara väl förberedda inför det som skall komma att bli vårt liv och vår tjänst. Vi håller inte med våra lärare i allt, vi håller inte med vår kyrka i allt, vi håller inte med varandra i allt. Men vi har blivit kallade av Jesus Kristus själv till att vara hans lärjungar, tjänare och vittnen och det vill vi vara och bli.

Pastorskandidaterna genom Gustav Fransson    
 
Gustav Fransson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Moa Nilsson Forsén, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Johan Wikström, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Kaisa Svennberg, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Peter Mänder, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Kim Lillskog, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Henrik Einarsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Ida Tonnvik, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Gustav Gillsjö, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Olivia Salomonsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Kalle Hylén, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Ulrika Johansson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Jonatan Ramström, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Maria Martinsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Tomas Röjder, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Anna Langlott, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Dawei Zhang, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Maria Hassani, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Anton Ahlmark, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Ulrika Danielsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Jennie Lund, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Jonatan Andersson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Rebecca Simonsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Lovisa Almén, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Sara Sjölander, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Johanna Bjurenstedt Gustafsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Karin Fransson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Johanna Karlsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Maria Linder, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Emil Thelin, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Anna-Karin Ryberg, pastorskandidat i Equmeniakyrkan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig