Debatt

Pingstprofiler: Vi gillar inte allt men stöder KD

Det skulle vara till skada för vårt land om Kristdemokraterna hamnade utanför riksdagen, skriver Jack-Tommy Ardenfors, Olof Djurfeldt och Ivar Lundgren.

Årets riksdagsval kan komma att innebära stora förändringar i fråga om maktbalans och politik i vårt land. Alla riksdagsval är viktiga men valet i höst kan få ovanligt stora konsekvenser. Det blir särskilt viktigt hur vi som kristna lägger våra röster i detta val.

Vi har följt och röstat på kristdemokraterna ända sedan partiet bildades 1964. Vi har sett hur detta parti efter många år av motstånd och kamp har vunnit respekt och inflytande på alla politiska nivåer i vårt land. I många frågor har det spelat en avgörande roll.

Tack vare detta parti är det fastlagt i läroplanen att skolan ska fostra eleverna till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande enligt den etik som skapats och förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Detta är en mycket viktig markering, inte minst i dagens situation med oroande våld bland unga människor.

Vi har också kristdemokraterna att tacka för att de äldre fått en värdighetsgaranti och att omsorgen utgår från den enskildes perspektiv, att vi fått möjlighet till kristna friskolor, höjda anslag till trossamfunden, ett högt utvecklingsbistånd och inte minst att innehav av barnpornografi blivit kriminaliserat.

Läs mer: Lewi Pethrus idé var att samla kristna i ett parti

Vi är tacksamma för att kristdemokraterna står upp för familjens betydelse och barns rätt till sina föräldrar och att partiet motsätter sig regeringens inskränkning av rätten till familjeåterförening, vilket gör att föräldrar och minderåriga barn liksom makar hålls åtskilda.

Vi sätter också stort värde på de stora insatser som kristdemokraterna gör genom sina internationella kontakter för våra utsatta trosfränder i Mellanöstern, liksom att partiet med största energi värnar staten Israels rätt att existera i fred.

Men dagens parti är delvis annorlunda än det som bildades för mer än ett halvt sekel sedan. Vi har full förståelse för dem som upplever besvikelse av en eller annan anledning och vi vill inte förringa någons känslor eller övertygelser. Genom åren har vi ibland hört kritiska invändningar i stil med: ”Det här skulle Lewi Pethrus inte ha gillat.”

Läs mer: Alf Svensson: Vi håller på att skapa ett "vi-och-dom"-samhälle

Sådant kan vara lätt att säga, men det är egentigen bara ett uttryck för personens egna preferenser. Vi som i olika sammanhang hade förmånen att få arbeta och verka i nära samband med Lewi Pethrus vet att han alltid var öppen för nya intryck och alltid sökte lösningar utifrån de möjligheter som fanns inom räckhåll.

Även om vi inte gillar allt som Kristdemokraterna eller partiets företrädare har gjort och sagt är det ändå vår uppfattning att det skulle vara till skada för vårt land om partiet hamnade utanför riksdagen. Det fundament som kristdemokraterna bildades på har inte ändrats. I principprogrammet från 2015 står det i inledningen: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen.” Vi anser att det är viktigt att partiet står fast vid denna grundhållning och låter den komma till uttryck i olika samhällsfrågor också när det gäller obekväma ställningstaganden.

Läs mer: Pastor: Så lockar SD de frikyrkligt aktiva

Som kristna är vi medvetna om människans ofullkomlighet. Tillkortakommanden och felsteg är ofrånkomliga för oss människor. Därför finns inga perfekta partier. Redan från starten var Pethrus medveten om att ett politiskt parti aldrig kan ersätta den kristna församlingens unika uppdrag. Och en församling ska inte vara partipolitisk. Ibland känns det som att rollerna har blandats ihop och att vi kristna går till val med fel förväntningar.

Kristdemokraterna har kanske mer än något annat parti framhållit och upprepat att alla människor har ett okränkbart värde. Partiet fortsätter att driva frågor som stärker respekten för människovärde, familj och ansvar för våra medmänniskor. Det står för en ideologi som starkt bidragit till fred i Europa.

Vi anser det viktigt att denna politiska inriktning är representerad i Sveriges riksdag. Därför röstar vi på kristdemokraterna.

Olof Djurfeldttidigare chefredaktör Dagen
Jack-Tommy Ardenfors, pastor
Ivar Lundgren, författare och journalist

Dessvärre har vi just nu problem med röstningsfunktionen. Vi jobbar på att lösa detta så snart som möjligt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig