27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är Dagen partipolitiskt obunden på kristen grund?

Enlig Dagens egna policy ska tidningen vara "partipolitiskt obunden på kristen grund" Mot den bakgrunden uppstår ett antal frågetecken när det gäller Frida Parks ledare den 21 augusti.

En tidning som vill vara en kristen röst i samhällsdebatten måste per definition vara politisk. Ledarna har många gånger, på ett föredömligt sätt, tagit sig an, ur allmänt och kristet perspektiv, svåra politiska frågeställningar utan att ta partipolitisk ställning. Här anser jag att Parks ledare tydligt gör det.

Ledarens rubrik uppmanar läsarna att ta parti för de kristna skolorna. Sista meningen i texten lyder: "Den 9 september finns möjlighet att ta parti för de konfessionella friskolorna". Det här är ju ingenting annat än partipolitiskt ställningstagande, som rimmar otroligt illa med policyn att vara partipolitiskt obunden. Det här är inte det enda problemet med Frida Parks ledare.

Man kan inte rösta för kristna friskolor på valdagen. Man kan bara rösta på partier! Om man inte vill se ledarens uppmaning som en direkt uppmaning att rösta på KD, så måste man ändå se den som en uppmaning att inte rösta på SD, L, S eller V. Detta är också ett partipolitiskt ställningstagande.

Uppmaningen att rösta för kristna friskolor är problematisk ur tidningens policy om kristen grund. Det går knappast att tolka ledaren annorlunda än att det bara finns ett kristet sätt att se på kristna friskolor. Möjligen skulle man kunna hävda att det harmonierar med tidningens policy att den vill "se ett samhälle genomsyrat med kristen tro och kristna värderingar". Frågan blir då om inte samhället kan genomsyras av detta utan kristna friskolor. Om tidningen anser detta så borde den redovisa argument för detta.

Läs också: Frida Park: Ta parti för de kristna skolorna

Jag vill hävda att det finns andra kristna sätt att se på kristna friskolor än den Frida Park framför och att det går att genomsyra samhället med kristen tro och värderingar utan kristna friskolor. Genomsyrandet är främst en andlig fråga och handlar om behovet av väckelse! När jag läser Frida Park upplever jag att mitt synsätt inte är kristet eller i varje fall mindre kristet.

Jag saknar problematisering kring att de kristna friskolorna är kopplade till frågorna omkring det fria skolvalet. Det fria skolvalet är i sin tur kopplat till frågan om vinstuttag i friskolorna. Även om vinstintresset inte är drivkraften till kristna friskolor, så hänger ändå hela det fria skolvalet ihop. Jag kan inte se hur det fria skolvalet, men inte mer enhetliga skolformer, kan baseras på "kristen grund".

Willy Ahlberg, pensionerad pingstpastor och (trolig) kommunfullmäktigeledamot (S) efter valet

Ledarredaktionen svarar:

Willy Ahlberg ifrågasätter om ledarredaktionen lever upp till Dagens beteckning som partipolitiskt obunden på kristen grund. Anledningen är att ledaren om konfessionella friskolor 21 augusti upplevdes som ett indirekt partipolitiskt ställningstagande. Dagens ledarsida är partipolitisk obunden och uppmanar inte väljare att lägga sin röst på ett enskilt parti. Däremot tar ledarsidan ställning i sakfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

Willy Ahlbergs invändningar är enkla att bemöta. Ledaren var den första av sju i en serie som belyser sakfrågor som Dagen bedömer är av särskilt intresse för kristna väljare. På nyhetsplats återges samtidigt samtliga partiers svar. Naturligtvis kan man inte rösta på kristna friskolor. Man röstar på partier, på grundval av partiernas ideologi och uppfattning i sakfrågor. Ledaren tog ställning i en av dessa, för konfessionella friskolor. Frågeställningen handlade om vad partierna tycker inte om friskolor i allmänhet utan om just konfessionella skolor. Då hamnar S i sällskap med L, V och SD.

Frågorna om fria skolval och begränsningar av vinster i välfärden är en annan diskussion. I det här fallet är det S utspel om förbud mot konfessionella friskolor som placerat den på dagordningen, vilket den aktuella ledaren påminner om. Det var i huvudsak ett religionsfientligt utspel, vilket ledarsidan tidigare kritiserat. Och fortsätter att göra.

Joakim Hagerius, opinionsredaktör

Fler artiklar från Debatt