25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vem får din tid?

Gud är väldigt tydlig när han säger "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig". Det finns en demonisk strategi bakom allt detta andra som tar vår tid och uppmärksamhet i dag. Vi lever i en selfiecentrerat värld. Vi dyrkar det skapade framför Skaparen. Ja, avgudadyrkan sker, när något annat än Gud har första platsen i våra liv och får den tid som vi ska ge åt honom.

Den ondes huvudsyfte är att få Guds folk att glömma vilka vi är och helt assimileras av denna världs värderingar och åsikter (tidsandan). I praktiken innebär det då, att vi inte längre är ett vittne för sanningen, "saltet tappar sin sälta". Exakt detta har varit den utmaning som Guds folk i alla tider har mött: att anpassas till den rådande tidsandan, att indoktrineras med motsatta värderingar än de Bibeln står för, att lockas till en kompromissfull livsstil samt att glömma vår sanna himmelska identitet. Kampen handlar i dag om våra tankar, hur vi tänker om Gud, oss själva och andra. Det bestämmer hur vi lever och vem som får vår tid.

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja; det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2).

Arne Brännström, Lidköping

Fler artiklar från Debatt