17 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Peter Ljunggren: Gud hyser inte agg mot Sverige

En omtalad profetia som berör Guds känslor inför Sveriges synd framfördes av Birger Skoglund under Smålandskonferensen 2018. Profetian har väckt debatt och starka reaktioner under sommaren. Evangelisten Peter Ljunggren är en av dem som reagerat på innehållet i profetian.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I Dagens nyhetsartikel "Ödesmättade profetior väcker starka reaktioner" (20 augusti) nämns ett videoklipp jag lagt ut på Facebook. Klippet gällde prövande av en "profetia" där Gud skulle ha sagt att Han velat straffa Sveriges synd för länge sedan, att Hans tålamod med synden är slut, men att straffet dröjt på grund av en liten skara bedjare.

Ytterst handlar det om vilken gudsbild vi har, och jag menar att en fel gudsbild leder till fel presentation av evangelium. Det går inte så bra för evangelium i Sverige och vi bör fråga oss varför. Det är lätt att skylla på tidsandan eller djävulen, men kanske ska vi begrunda huruvida budskapet vi presenterar är goda nyheter, eller om det är en blandning av en liten dos evangelium och uppfattningar som är oförenliga med Kristus.

Den medeltida munken Meister Eckhart bad, "Gud, befria mig från min 'gud'". Behöver vi befrielse ifrån en "schizofren gud" som älskar med en evig kärlek, men samtidig tycks vilja straffa hela länder utan diskriminering? Vem är Gud? Det finns en benägenhet att se gud i vår avbild. Vad är mallen? Nya testamentet ger svaret: Gud är identisk med Jesus.

  • Jesus är en exakt avbild av Guds person (Hebr 1:3).
  • I Jesus Kristus finns hela Guds fullhet (Kol 2:19).
  • Den som har sett Jesus har sett Fadern (Joh 14:9).

Jesus är Emmanuel – Gud med oss.

Gud är inte en blandning av Gamla testamentets profeter, Mose lag och Jesus. Profeter, lag och konungar ger en glimt av Gud, men den fulla uppenbarelsen är i Kristus. Han är facit.

Är Gud dömande? Ja! Gud fördömde världens synd i Kristus, eller som Paulus skriver, Han "fördömde synden i köttet". Gud ser inte mellan fingrarna på synden, och just därför naglades Sveriges synd fast på korset. Gud tappade tålamodet med Sveriges synd, inte nu i sommar, men för 2 000 år sedan, och det ledde till ett nådes-erbjudande en gång för alla.

Är Gud helig? Absolut! Helig betyder avskild och Gud har avskilt sig till att älska världen och vi är inbjudna att avskilja oss ifrån synd och världslighet, och att leva i gensvar på Guds kärlek. Det finns inget motsatsförhållande mellan att Gud är helt igenom kärleksfull och samtidigt helig.

Den profetia som jag kritiserade missade att ifrån Guds sida finns inget agg mot Sveriges synd. Hans hjärta för Sverige rubbas inte på grund av gudsförnekande eller gudlöshet. Betyder det att synden inte har konsekvenser? Att vi kan leva hur som helst? Naturligtvis inte. Bibeln varnar för syndens destruktiva konsekvenser och nåden ger oss styrka att ta dessa varningar på allvar.

Någon undrar om alltför mycket tal om Guds nåd leder till att man tar lätt på synd, blir slapp och gudlös. Sådana tankegångar pekar på en bristande insikt i Skriften. Paulus gör klart att synden har inte herravälde eftersom vi inte är under lagen, utan under nåden. Nåden helgar, alltså mer nåd betyder mindre herravälde för synden.

Läs också: Vad är en profetia?

I boken "Det nakna nuet" beskriver Franciskanermunken Richard Rohr hur svårt det är att begrunda nya tankar, att behålla hjärtat och sinnet öppet långt nog för att kunna se sanningar som tidigare var gömda. Jag uppmanar till begrundande om vem Gud är. För ett 15-tal år sedan brottades jag med frågor om hur berättelserna om Ananias och Safira, Herodes Agrippas död, och Uppenbarelsebokens vredesskålar passade in med tanken att Gud är alltigenom kärleksfull. Jag har funnit tillfredställande svar på de frågorna i den Heliga Skrift, och delar dem gärna.

Teologer, profeter och troende: För evangeliets skull, låt oss med öppna sinnen begrunda vem Gud, uppenbarad i Kristus, är. Kanske behöver vi be: Gud, befria mig från min ”gud”.

Peter Ljunggren, evangelist och grundare av Etal.

Läs också: Profetior om Sverige väcker starka reaktioner

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt