14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tryggt överlåta domen till Gud

Kenneth Nyman efterlyser i Dagen 31/8 en tydlighet från frikyrkorna i hur vi ska leva våra liv, vem vi ska få lov att älska och dela vårt liv med samt om vi ska få lov att ha sex innan vi varit hos prästen.

Jag betackar mig från att någon annan än jag själv ska få göra den bedömningen som kommer att påverka resten av mitt liv. Det är en mänsklig rättighet att själv få bestämma vilken partner jag ska dela mitt liv med!

Skulle du Kenneth på allvar vilja gå till ett homosexuellt par och tala om för dem att de lever fel? Är det så du vill missionera ut Kristi kärlek? Tror du att vi vinner våra medvandrare på det viset? Handlar detta inte mera om ditt eget behov av kontroll och makt över andra som inte lever som du?

Hur skulle Jesus gjort?

Jag för min del tycker att kyrkan har mycket större frågor att arbeta med än att gå in på människors privatliv och styra. Jag tror på Jesu kärlek och vill förmedla den till mina medvandrare utan fördömande. En dag ska vi alla bli dömda av Gud. Det känns tryggt att överlåta det till honom.

Margaretha Carlberg, Helsingborg

Fler artiklar från Debatt