14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Evangelium enligt Åkesson håller inte

Herodes blir en stötesten för Åkesson.

Det är inte bara kuriosum när predikande uppbackare av Donald Trump och Jimmie­ Åkesson försöker förklara bort samma verser i evangeliet. Herodes har blivit en stötesten för dem.

Jag ser i Dagen 15 augusti att Runar Sögaard, i samband med "väckelsemötet" han bjöd SD-ledaren på, tydligen försökte undvika budskapet om flykten undan Herodes knektar – med att Josef och Maria tog med sig Jesus bara till det närmast liggande landet.

Det påminner om Paula White, den teleevangelist som står Trump nära och fick medverka vid hans installation. I somras, när den trumpska politiken satte i system att skilja små flyktingbarn från deras föräldrar försökte hon försvara detta i en intervju i Christian Broadcast Network. Josef, Maria och Jesus hade inte varit olagligt i Egypten menade hon.

Läs mer: Jimmie Åkesson: Även Jesus flydde till närmaste land

Ja, för den som går in för det finns olika sätt att missa poängen.

Herodes var en despot av ett slag som vi har åtskilliga nutida motsvarigheter till, när det gäller både mord som härskarteknik och att driva människor på flykt över gränser. Det sitter en Herodes i Damaskus. Det är tänkvärt att Josef, Maria och Jesus inte möttes av några "Egyptendemokrater" med krav på nollkvoter och avvisningar.

Det är också tänkvärt att Herodesväldet i Syrien knappast kommer att upphöra genom monarkens död inom tre eller fyra år. Det har tvärtom befästs med hjälp av bombflyg från Putins Ryssland för massdödande av civila. Förstörelse av hus och konfiskation av mark används för att hindra att fördrivna ska kunna flytta hem, i den mån några trots allt skulle våga detta.

Att denna Putinregim har kyrkliga understödjare och medlöpare, inte bara i Rysslands ortodoxa kyrka, borde vara ett besvärande ämne i ekumeniska sammanhang, där det hittills inte vållat de kontroverser som borde varit befogade. Det slags evangelikala höger som i USA hyllat och fortfarande stödjer Donald Trump har inte låtit sig avskräckas av att Putinregimen gett omfattande propagandaunderstöd både till Trumps kampanj och till partier i den yttre högern i en rad europeiska länder.

Läs mer: Joakim Hagerius: Cirkus med Runar Sögaard och Jimmie Åkesson

I kyrkohistorien är detta inget nytt, det är snarare en återkommande och ofta ödeläggande synd: Samfunds­ledare eller förkunnare låter sig missbrukas som understödjare av stater eller partier som har en förment nationalistisk propaganda men främst står för auktoritärt styre, klassintressen och utstötning av minoriteter.

Två politiska ledare i Europa som fått Jimmie Åkessons uttryckliga stöd, den med Putin lierade nyfascisten Marine le Pen och den ungerske premiärministern Orbán, är tydliga exempel på detta. Båda har en stödtrupp av kyrkliga medlöpare, som gillar deras mål och godtar deras metoder. Följden blir en förvrängning av evangeliet, och det i långt mer centrala delar än att Frälsaren som nyfödd blev flykting undan en despotisk regim.

Det finns fler exempel. Francos Spanien, Kroatien under kriget. Men mönstret är på ett sätt likartat. Det påstått "nationella" vill ha religionen som tjänare, och då ska den urskulda sådana som Trump eller Putin, eller floran av högerradikala partier i Europa.

Åke Wredén, pensionerad ledarskribent Eskilstunakuriren, Eksjö

Fler artiklar från Debatt